pedagoške delavce in vse tiste, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, vabimo na interaktivni seminar

POMEMBNOST GIBANJA ZA KOGNITIVNI IN ČUSTVENI RAZVOJ OTROK


 četrtek, 8. november 2018, 9.00–14.00
GH Union, Miklošičeva 1, Ljubljana 

V sodobni družbi sta predšolski in šolski sistem prevzela način dela z otroki, ki temelji na pretežno sedečem delu in poučevanju večjega števila otrok. Še pred tremi desetletji tak način dela in izobraževanja ni predstavljal ovir za otrokov zdrav čustveni in gibalni razvoj, saj takratni življenjski slogi otrok niso temeljili na sedečih prostočasnih dejavnostih. S prihodom zabavne elektronike in računalnikov v domove, pa se je telesna aktivnost otrok zelo skrčila. Pri otrocih so postale vse bolj očitne vedenjske in učne težave, kar je ob naraščanju pričakovanj staršev in učne snovi, še dodatno obremenilo tako vzgojitelje, učitelje kot starše.
Na seminarju bomo govorili o gibanju kot primarnem sredstvu, ki spodbuja razvoj mreženja nevronov v možganih in močno vpliva na razvoj intelektualnih potencialov otroka ter posledično razvija tudi čustveno inteligenco. Z obvladovanjem telesa in gibalnimi sposobnostmi otrok razvija samozavest in svojo samopodobo. Če otrok ne ozavešča svojega telesa oziroma v njem ni doma, če ni bil deležen zadostnih senzornih dražljajev in motoričnih odgovorov nanje, bo s težavo zgradil trdno strukturo, potrebno za nadaljnje učenje. Ko otrok preko gibanja odkriva sebe, svet in soljudi, se sooča z močnimi čustvi ter tako razvija svojo telesno občutljivost, sočutje in modrost.
Na predavanju se bomo dotaknili tudi osnov povezanosti gibalnega in kognitivnega razvoja, obstoječih znanstvenih dokazov o mišičnem delu kot pogoju optimalnega razvoja možganov, pa tudi primerov praks poučevanja, ki svojo učinkovitost povečujejo s pomočjo gibanja.

 PREDAVATELJI

Brigita URBANIJA, vzgojiteljica predšolskih otrok, pedagoški vodja Vrtca Antona Medveda Kamnik. Vrsto let uvaja, predvsem na podlagi dognanj nevroznanosti, izboljšave pri neposrednem delu z otroki, kjer naj delo temelji na gibalni dejavnosti, ki stimulira razvoj ravnotežnostnega, senzorno-gibalnega področja in je nevrološko stimulirano, saj je le-ta predpogoj za socialno-čustveno odzivanje in optimalno delovanje višjih miselnih funkcij.
dr. Milan HOSTA, začetnik playness pedagogike, je mednarodno uveljavljen strokovnjak s področja filozofije in pedagogike športa. Bil je predavatelj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in Aplikativne kineziologije v Kopru. Kot strokovnjak od leta 2017 sodeluje tudi pri medresorski delovni skupini za pripravo vsebin in osveščanje učencev in dijakov o obnašanju v športu pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v letu 2018 pa je bil povabljen v delovno skupino za razvoj izobraževanj pri International Safeguarding Children in Sport pod okriljem Unicefa.
izr. prof. dr. Gregor STARC je raziskovalec in predavatelj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in vodja sistema SLOfit – Športnovzgojni karton. Raziskovalno se ukvarja s preučevanjem telesnega in gibalnega razvoja otrok ter njune povezanosti z drugimi vidiki razvoja in življenjskim slogom otrok. Že več kot desetletje deluje kot svetovalec Svetovne zdravstvene organizacije na področju preprečevanja otroške debelosti.

 PROGRAM

9.00–10.30 Brigita URBANIJA
– Predšolska praksa danes.
– Vključitev novih dognanj nevroznanosti v izvedbeni kurikulum predšolske vzgoje.
– Postavitev zdravih temeljev otrokovega razvoja s primerno telesno aktivnostjo in spontano igro.
– Predstavitev primerov dobre prakse predšolske vzgoje v naravnem okolju – gozdu.
10.30–11.00 Odmor

11.00–12.30 dr. Milan HOSTA
–Sočutje – čutiti druge in ohranjati svojo integriteto.
– Kako pri otrocih razvijati in ohranjati telesno občutljivost, sočutje in modrost.
12.30–12.45 Odmor

12.45–14.00 izr. prof. dr. Gregor STARC
– Pomembnost gibanja za kognitivni razvoj otrok.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava