Iz leta v leto narašča število otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami pozornosti in koncentracije, hiperaktivnosti, motnjami avtističnega spektra, čustveno vedenjskimi specifikami in specifičnimi učnimi težavami. Vse več je otrok, ki jih vključujemo v procese usmerjanja v programe s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo in vse več je strokovnega kadra, ki potrebuje znanja, kako stopati v možgane otrok s specifikami v razvoju.
Na tem mestu z vami delimo prispevke, ki prikazujejo vse tisto, o čemer intenzivno razmišljamo, kar ozaveščamo in skušamo spraviti v prakso.
Kako otrokom pomagati z najnovejšimi spoznanji nevroznanosti? Več na spodnjih povezavah, vrednih ogleda.

Vzgajamo socialne robote?
Poverty and brain development during childhood: An approach from cognitive psychology and neuroscience
Musical Training Shapes Structural Brain Development
Why love matters: How affection shapes a baby’s brain