ravnatelje, pomočnike ravnateljev, specialne in socialne pedagoge, učitelje in zaposlene v svetovalnih službah vabimo na seminar

ŠOLSKO PRAVNA PROBLEMATIKA: OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI


petek, 2. februar 2018, 9.00–12.30
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Čeprav Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami temelji na načelih in ciljih zagotavljanja največjih koristi otroka, enakih možnosti, čimprejšnje usmeritve v ustrezen program, vključevanja staršev in zagotavljanja ustreznih pogojev, pa je praksa velikokrat drugačna. Zakon namreč pogosto ni skladen s šolsko prakso in potrebami, šole tudi nimajo ustrezne strategije reševanja problemov otrok s posebnimi potrebami.
Na seminarju vam bo predavateljica Nina Ana Jäger predstavila Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in na primerih iz prakse opozorila na njegove pomanjkljivosti ter na to, kako pomembno je, da ima šola pripravljeno strategijo reševanja te problematike in kako postopati, če ta nima pozitivnega učinka.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda ter ustanoviteljica slovenske šolske mediatorske mreže.

PROGRAM

Pravne podlage notranjega pravnega reda s poudarkom na Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), mednarodnega prava in prava EU.
– Pomanjkljivosti ZUOPP-1 in njegova neusklajenost s šolsko prakso in potrebami – analiza primerov iz prakse; dobra in slaba praksa.
– Strategija reševanja problematike, kadar gre za otroka s posebnimi potrebami.
– Strategija reševanja problematike za otroka, ki bi moral imeti odločbo o usmerjanju, pa je nima.
 Vzgojno delovanje šole in otroci s posebnimi potrebami (kako se pravilno izreka vzgojne ukrepe in opomine).
 Kako postopati, če vzgojno delovanje šole nima pozitivnega učinka.
 Problematika učencev s posebnimi potrebami v odnosu z ostalimi učenci, koga zaščititi.
 Delavnica – reševanje primerov.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava