ravnatelje in pomočnike ravnateljev, specialne in socialne pedagoge, učitelje in zaposlene v svetovalnih službah vabimo na delavnico

ŠOLSKO PRAVNA PROBLEMATIKA: OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Delavnica z mag. Nino Ano Jäger


sreda, 18. april 2018, 9.00–12.30
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Predavateljica Nina Ana Jäger nam bo na seminarju z delavnico predstavila glavne pravne okvire, ki jih moramo poznati pri delu z otroki s posebnimi potrebami.
Nepoznavanje pravnih podlag pri pisanju vabil, zapisnikov, vlog in vlaganju zahtev pogosto zadrži ali celo ustavi postopek. Opozorila nas bo na pomen pravne argumentacije pri pisanju listinske dokumentacije in v komunikaciji s starši in z drugimi institucijami.
Del izobraževanja smo namenili tudi pomenu in vlogi multidisciplinarnega tima.
Na delavnici se bodo udeleženci naučili pripravljati in pisati različno dokumentacijo, s katero se srečujejo pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda ter ustanoviteljica slovenske šolske mediatorske mreže.

PROGRAM

1. Predstavitev glavne problematike in zakaj je potrebno poznavanje temeljnih pravnih aktov s področja otrok s posebnimi potrebami
– pomanjkljivosti zakonodaje in neusklajenost s prakso,
– analiza primerov iz prakse.
2. Otroci s posebnimi potrebami in temeljne napake pri izrekanju vzgojnih ukrepov in opominov
3. Pomen pravne argumentacije pri pisanju listinske dokumentacije
4. Pomen pravne argumentacije v komunikaciji s starši in z drugimi institucijami
– kdaj sklicati multidisciplinarni tim (MDT),
– pomen in vloga MDT-ja,
– katere pravne argumente je treba izpostaviti, ko sklicujemo MDT in pišemo vabilo na udeležbo,
– pisanje vabila na MDT s poudarkom na pravnih argumentih,
– kako se piše zapisnik na MDT-ju oziroma katere so njegove bistvene sestavine,
– simulacija primerov iz prakse s poudarkom na pravilnem vodenju MDT-ja in pisanje zapisnika.
5. Pisna korespondenca z zunanjimi institucijami s poudarkom na pravni argumentaciji
6. Vloge in pristojnosti posameznih organov
7. Korespondenca na podlagi konkretnih primerov (CSD, policija, Okrožno državno tožilstvo, Zavod za šolstvo, Inšpektorat RS, zdravstvene ustanove, Varuh za človekove pravice in drugo)

Izobraževanje bo potekalo v obliki delavnice, zato prosimo, da s seboj prinesete prenosne računalnike.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava