vabimo na spletni seminar

POSTOPEK OSEBNEGA STEČAJA ZA NEPRAVNIKE


sreda, 16. december 2020, 9.00–12.15
SPLETNI SEMINAR

Upnik, ki vodi izvršbo zoper svojega dolžnika, se pogosto znajde v situaciji, ko se nad njegovim dolžnikom začne postopek osebnega stečaja. Na seminarju bomo pojasnili, kaj začetek osebnega stečaja pomeni za upnika, za dolžnika in kaj za delodajalca dolžnika, ki je v osebnem stečaju. Seminar je namenjen nepravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti, tako upnikom kot dolžnikom, ter delodajalcem.
Na jasen in razumljiv način bomo pregledali postopek osebnega stečaja in postopek odpusta obveznosti, opozorili, na kaj je treba v postopku paziti in kakšne so posledice naših napak. Odgovorili bomo na pogosta vprašanja upnikov, povezana z ugovorom zoper odpust obveznosti, z določitvijo dolžine preizkusne dobe in nadzorom dolžnika v postopku. V pomoč nam bodo preglednice in grafi, ki vam bodo pomagale tudi pri samostojnem delu.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

 PROGRAM

Osnovne razlike med izvršbo in osebnim stečajem

Predlog za začetek postopka osebnega stečaja
– vsebina predloga za začetek stečaja, vsebina predloga za odpust;
–  razlika v predlogu, če ga vlaga dolžnik ali upnik;
narok za odločitev o predlogu za začetek postopka;
– predujem za stroške postopka, kdo ga plača in koliko znaša;
–  posledice sklepa o začetku postopka za dolžnika – omejitev poslovne sposobnosti;
–  ugovor dolžnika zoper sklep o začetku postopka – razlogi in postopek;
nadzor nad poslovanjem dolžnika, kdo ga vrši in zakaj je ta del pomemben tudi za upnika.

Stečajna masa v postopku osebnega stečaja
premoženje dolžnika, ki sestavlja stečajno maso in nadzor;
predmeti in prejemki, ki so izvzeti iz stečajne mase, in prejemki, pri katerih je zaseg omejen;
upoštevanje dolžnikove dolžnosti preživljanja;
zaseg dolžnikove plače in denarnih sredstev v stečaju in odgovornost banke in delodajalca za pravilno izpolnitev;
prodaja dolžnikovih nepremičnin, načini prodaje, postopek, izpraznitev prodane nepremičnine.

Predlog za odpust obveznosti
vsebina predloga za odpust;
ravnanja dolžnika, ki pomenijo ovire za odpust obveznosti, posledice;
ravnanja dolžnika, ki pomenijo zlorabo pravice do odpusta, posledice,
ugovor zoper odpust – kdo in kdaj ga lahko vloži;
skrajšanje preizkusne dobe na predlog dolžnika;
posledice uspešno prestanega preizkusnega obdobja – sklep o odpustu obveznosti;
terjatve, na katere odpust ne učinkuje;
izpodbijanje odpusta obveznosti.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 95 € neto (115,90 € z DDV) in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijava