vabimo na seminar

POSTOPEK OSEBNEGA STEČAJA IN ODPUSTA OBVEZNOSTI


četrtek, 17. oktober 2019, 9.00–13.15
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Postopek izvršbe in osebnega stečaja sta povezana in podobna, vendar med njima vseeno obstajajo precejšnje razlike, ki jih mora upnik vsaj v osnovah poznati, saj le tako lahko zavaruje svoje  interese.
V osebnem stečaju je, tako kot v izvršilnem postopku, vloga upnika pomembna, a svoje pravice in upravičenja lahko izvršuje le, če pozna pravila postopka. Na seminarju bomo pogledali osnove postopka osebnega stečaja in odpusta, kaj mora o njem vedeti upnik, kaj dolžnik in kaj delodajalec, ki skrbi za realizacijo sklepov o zasegu. Odgovorili bomo na pogosta vprašanja upnikov, povezana s kršitvami pravil postopka s strani dolžnika, določitvijo preizkusne dobe in s postopkom ugovora zoper odpust obveznosti.
Iskali bomo vzporednice z izvršilnim postopkom, saj si z znanjem iz izvršbe lahko pomagamo tudi v postopku osebnega stečaja.
Seminar je namenjen tudi tistim, ki postopka ne poznate dobro, pa znanje o osebnem stečaju potrebujete pri svojem delu, saj bo razlaga podana na podlagi primerov iz prakse in na jasen način.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.

 PROGRAM

1. Osnovne razlike med izvršbo in osebnim stečajem in zakaj mora upnik te razlike poznati
– podlaga za začetek izvršbe in za začetek stečaja,
– osnovne razlike med postopkoma za upnika in za dolžnika,
– pregled razpredelnice z osnovnimi razlikami med postopkoma,
– kako se upnik odloči, kateri postopek bo sprožil proti svojemu dolžniku.

 2. Vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja
– vsebina predloga za začetek stečaja,
– kakšna je razlika v predlogu, če ga vlaga dolžnik ali upnik,
– kdaj se za vložitev predloga odloči upnik in kdaj dolžnik,
– stvarna in krajevna pristojnost sodišča,
– narok za vložitev predloga,
– predujem za stroške postopka, kdo ga plača in koliko znaša,
– sklep o začetku postopka osebnega stečaja in kakšne so njegove posledice, razlika med postopkom takrat, kadar teče odpust in ko odpusta ni,
– ugovor dolžnika zoper sklep o začetku postopka – razlogi in postopek,
– obveznosti dolžnika v stečajnem postopku in posledice, če dolžnik svojih obveznosti ne izpolnjuje,
– nadzor nad poslovanjem dolžnika, kdo ga vrši in zakaj je ta del pomemben tudi za upnika,
– omejitev dolžnikove poslovne sposobnosti.

3. Stečajna masa v postopku osebnega stečaja
– premoženje dolžnika, ki sestavlja stečajno maso,
– nadzor nad obsegom stečajne mase,
– predmeti, ki so iz stečaja izvzeti – kakšna so pravila,
– prejemki, ki so iz stečaja izvzeti in tisti, na katere je mogoče seči le v omejenem obsegu,
– kako se v stečaju upošteva dolžnost dolžnika do preživljanja,
– zaseg dolžnikove plače v stečaju in kakšna je odgovornost delodajalca za pravilno izpolnitev,
– prodaja dolžnikovih nepremičnin, načini prodaje, postopek, izpraznitev prodane nepremičnine.

 4. Predlog za odpust obveznosti
– predlog za odpust obveznosti – kdo ga lahko vloži, do kdaj se lahko vloži in kakšna je vsebina predloga,
– ravnanja dolžnika, ki pomenijo ovire za odpust obveznosti, kdo jih preverja, kdaj se preverjajo, kaj je o ovirah treba vedeti in kaj pravi sodna praksa,
– ravnanja dolžnika, ki pomenijo zlorabo pravice do odpusta, kdo jih lahko uveljavlja, kdaj ravnanje pomeni zlorabo pravice in kaj pravi sodna praksa,
– ugovor upnika zoper odpust, ugovor stečajnega upravitelja,
– postopek z ugovorom zoper odpust obveznosti,
– skrajšanje preizkusne dobe na predlog dolžnika, možnost podaljšanja določene preizkusne dobe,
– posledice uspešno prestanega preizkusnega obdobja – sklep o odpustu obveznosti,
– kaj odpust obveznosti pomeni za terjatve upnikov,
– terjatve, na katere odpust nikoli ne učinkuje in tiste, ki se dolžniku odpustijo,
– vlaganje izvršb po končanem postopku odpusta, vprašanje dolgov, ki nastanejo v času trajanja odpusta,
– izpodbijanje odpusta obveznosti.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava