vodje šolske prehrane in kuharje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah vabimo na spletni seminar

ORGANIZACIJA DELA V ŠOLSKI KUHINJI

Razdelitev dela in nalog

Načrtovanje

Nabava, skladiščenje in nadzor

Upravljanje z odpadki


četrtek, 11. november 2021, 10.00–12.00
SPLETNI SEMINAR

 PREDAVATELJ

Branko PODMENIK  mentor mnogim mladim kuharjem in učencem, dobitnik številnih priznanj na tekmovanjih doma in tujini, posamično in kot član slovenske kuharske reprezentance. Svoje znanje je delil mnogim šolam, ki so se odločile za projekt »šolski vrt« in spodbujal mlade k uporabi lokalnega sadja in zelenjave. Zasnoval je in do leta 2019 tudi vodil Pivnico Union, ki je ena izmed uspešnejših gostinskih zgodb v slovenskem prostoru. Svetuje in pomaga pri začetni vzpostavitvi in organizaciji številnim gostinskim lokalom po Sloveniji.

 PROGRAM

Organizacija dela v šolski kuhinji
Razdelitev dela in nalog
Kakšne so naloge pomočnika v kuhinji, kuharja, vodje kuhinje in organizatorja prehrane
Zakaj je pomembno, da vsak pozna svoje naloge in tudi naloge vseh ostalih zaposlenih v kuhinji
Razmejitev dela med vodjo kuhinje in organizatorjem prehrane
Potek dela
Kaj vse vpliva na dobro delovno klimo oziroma kako jo ustvarimo
Zakaj je aktivno sodelovanje zaposlenih pri sestavljanju novih jedilnikov pomembno
Zakaj je komunikacija vseh deležnikov v procesu organizacije in priprave hrane pomembna in kako jo izboljšamo (zaposleni v kuhinji, organizator prehrane, otroci, starši)
Uvajanje novih jedi, kako jih približati otrokom, vključevanje otrok v delo kuhinje

Načrtovanje dela v kuhinji
Mise en place – kdo je odgovoren zanj in kako ga pripravimo
Kako se z optimalnim jedilnikom in razporeditvijo nalog izognemo nabavi polizdelkov
Spremljanje materialnega stroška kuhinje

Nabava, nadzor in skladiščenje
Vzpostavitev HACCP obrazca za spremljanje nabave – zakaj?
Načrtovanje nabave
Izbira dobavitelja in zakaj je nujen nadzor nad dobavljenimi živili
Lokalno, zeleno javno naročanje – kaj nam omogoča?
Spremljanje cen in deklaracij
Skladiščenje in označevanje živil, roki hrambe in nadzor
Optimalne zaloge

Upravljanje z odpadki
Spremljanje proizvajanja odpadkov pri pripravi hrane
Zavržena pripravljena hrana, ki se vrne z mize
Ozaveščanje vseh deležnikov v procesu prehrane (otroci in starši) v šolah in vrtcih o pomembnosti ravnanja z odpadki – »hrana ne sodi v smetnjak«

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 50 € neto (61 € z 22-% DDV).

Prijava