vodje šolske prehrane in kuharje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah vabimo na spletni seminar

ORGANIZACIJA DELA V ŠOLSKI KUHINJI

Razdelitev dela in nalog

Načrtovanje, nabava, skladiščenje

Upravljanje z odpadki


sreda, 10. marec 2021, 10.00–11.30
SPLETNI SEMINAR

 PREDAVATELJ

Branko PODMENIK  V začetku devetdesetih let je bil s sodelavci med pionirji uporabe svežih zelišč in lokalnih živil »s sosednjega hriba«, bil je mentor mnogim mladim kuharjem in učencem, je tudi dobitnik številnih priznanj na tekmovanjih doma in tujini, posamično in kot član slovenske kuharske reprezentance. Svoje znanje je delil mnogim šolam, ki so se odločile za projekt »šolski vrt« in spodbujal mlade k uporabi lokalnega sadja in zelenjave. Zasnoval je in do leta 2019 tudi vodil Pivnico Union, ki je ena izmed uspešnejših gostinskih zgodb v slovenskem prostoru. Svoje znanje uspešno posreduje na različnih kuharskih delavnicah in tovrstnih dogodkih. Opredeljuje ga preprost in enostaven kuharski slog.

 PROGRAM

Organizacija dela v šolski kuhinji
potek in razdelitev dela in nalog (prevzemanje vlog in odgovornosti)
ustvarjanje pozitivne klime
zakaj je aktivno sodelovanje zaposlenih v kuhinji pri kreiranju jedilnikov pomembno
komunikacija vseh deležnikov v procesu organizacije in priprave hrane (zaposleni v kuhinji, vodja prehrane, otroci, starši)
kako se z optimalnim jedilnikom in razporeditvijo nalog izognemo nabavi polizdelkov
uporaba sodobnih tehnik priprave hrane in tehničnih pripomočkov
spremljanje materialnega stroška kuhinje

Nabava, nadzor in skladiščenje
vzpostavitev HACCP obrazca za spremljanje nabave – zakaj?
spremljanje organoleptičnih lastnosti živil, evidentiranje nepravilnosti
lokalno, zeleno javno naročanje – kaj nam omogoča?
spremljanje cen, deklaracij
skladiščenje in označevanje živil, roki hrambe
optimalne zaloge

Upravljanje z odpadki
spremljanje proizvajanja odpadkov pri pripravi hrane
zavržena pripravljena hrana, ki se vrne z mize
ozaveščanje vseh deležnikov v procesu prehrane (otroci in starši) v šolah in vrtcih o pomembnosti ravnanja z odpadki – »hrana ne sodi v smetnjak«

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 50 € neto (61 € z 22-% DDV).

Prijava