vabimo na spletni seminar

OKOLJSKE PRESOJE PRI GRADITVI OBJEKTOV IN PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Predstavitev postopkov

Vpliv predvidenih sprememb zakonodaje


torek, 2. marec 2021, 9.00–13.15
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.

PREDAVATELJICA

Margita ŽABERL, univ. dipl. biologinja, se že 19 let ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin. Je članica delovne skupine za varstvo okolja na Inženirski zbornici Slovenije, kjer se aktivno vključuje v pripravo področne zakonodaje. Je soavtorica priročnika Nova gradbena zakonodaja 2018 in avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj.

Na seminarju se boste:
seznanili z različnimi tipi soglasij/mnenj/dovoljenj, ki so povezani z varstvom okolja;
naučili razlikovati med poimensko zelo podobnimi, postopkovno in vsebinsko pa zelo različnimi vrstami soglasij in dovoljenj, kot so okoljevarstveno soglasje, naravovarstveno soglasje, vodno soglasje, prednostni postopek, celovita presoja vplivov na okolje, presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo, poročilo o vplivih na okolje, SEVESO dovoljenje, IED dovoljenje, dovoljenja po 82. členu, vodno dovoljenje itd.;
seznanili s predvidenimi zakonodajnimi novostmi (v pripravi je sprememba Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) in Gradbenega zakona (GZ-1)) in ugotovili, na kaj je treba biti pozoren pri sodelovanju v postopkih, ki vključujejo varstvo okolja.

 PROGRAM

Seznanitev s področno (okoljsko) zakonodajo
Pregled okoljevarstvenih postopkov
Kako pripraviti dobro vlogo za predhodni postopek presoje vplivov na okolje 
Okoljski vidik integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
Celovita presoja vplivov na okolje za prostorski akt
Poznavanje vseh deležnikov v navedenih postopkih
Praktični vidiki priprave dokumentacij in sodelovanja v postopkih

Seminar je namenjen
–  investitorjem,
projektantom,
pripravljavcem dokumentacij oz. vlog za navedene postopke,
upravnim delavcem v postopkih, ki vključujejo okoljevarstveno soglašanje/dovoljevanje,
občinskim službam, ki delujejo na področju investicij, urejanja prostora in varstva okolja.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV).

Prijava