vabimo na spletni seminar

CIVILNOPRAVNA ODGOVORNOST ZDRAVNIKOV

Odškodninska odgovornost

Materialna in procesna vprašanja v odškodninskih pravdah zaradi napak pri zdravljenju

Zavarovanje poklicne odgovornosti zdravnikov


 petek, 21. januar 2022, 9.00–13.00
SPLETNI SEMINAR

Zdravniška zbornica Slovenije je seminarju dodelila 3 kreditne točke.

 PREDAVATELJI

izr. prof. dr. Maja OVČAK KOS, Univerza v Novi Gorici, Odvetniška pisarna Zakonjšek
dr. Ana BOŽIČ PENKO, sodnica na Vrhovnem sodišču RS
mag. Dejan SRŠE, univ. dipl. prav., svetovalec za zavarovalno pravo, Generali d.d.

 PROGRAM

9.00–11.15 izr. prof. dr. Maja OVČAK KOS
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZDRAVNIKOV
1. Pravna opredelitev razmerja med zdravnikom in pacientom
– Ali gre res za pogodbo o delu? Izjeme?
2. Odškodninska obveznost zaradi zdravniške napake
– Opredelitev pojma zdravniška napaka
– Analiza posameznih predpostavk odškodninske obveznosti (nedopustno ravnanje, škoda, odgovornost, oblike krivde, standard dolžne skrbnosti, vzročna zveza itd.) zaradi zdravniške napake z analizo konkretnih primerov (npr. zmotna/prepozna diagnoza, bolnišnične okužbe, specializanti v triaži, porod in vodenje nosečnosti, kirurški posegi, anestezija, urgentni posegi, uvedba inovativnih posegov in oblik zdravljenja, napake na področju reprodukcijske medicine, lepotna kirurgija itd.)
– Pacientova soodgovornost
– Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo
– Zastaranje odškodninske terjatve
– Posredni oškodovanci in njihovi odškodninski zahtevki oz. podedljivost odškodninskih terjatev
– Procesnopravni izzivi (dokazno breme, težave z izvedenci, problematika pomena predpravdnega izvedenskega mnenja)
– Alternativni modeli in vzpostavitev sistema upravljanja s konflikti
3. Odškodninska obveznost zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti
– Pravica pacienta do samostojnega odločanja o zdravljenju
– Otroci kot pacienti (izzivi največje koristi otroka v klinični praksi, ali je vloga staršev glede odločanja o zdravljenju otrok neomejena?)
– Vsebina pojasnilne dolžnosti (pojasnilo o splošnih tveganjih, specifična tveganja, redka tveganja in posledice, obstranska mnenja, razširiTev zdravljenja, urgentni postopki, raziskovalna dejavnost itd.)
– Oblika in način pojasnitve (pomen pisnih pojasnilnih obrazcev)
– Domnevana privolitev v zdravljenje
– Pravne posledice kršitve pojasnilne dolžnosti
4. Alternativni modeli odgovornosti v zdravstvu
11.15–11.30 Odmor

11.30–12.30 dr. Ana BOŽIČ PENKO
AKTUALNA MATERIALNA IN PROCESNA VPRAŠANJA V ODŠKODNINSKIH PRAVDAH ZARADI NAPAK PRI ZDRAVLJENJU S PRIKAZOM SODNE PRAKSE
Obravnavani inštituti:
materialnopravni:
– izbira in/ali kumuliranje podlag odgovornosti
– zastaranje odškodninskega zahtevka
– vzročna zveza med napako in škodo
procesnopravni:
– prekluzija novih dejanskih trditev in dokaznih predlogov
– dokazovanje (zbiranje medicinske dokumentacije, predpravno mnenje, izvedenec – imenovanje, izločitev, zaslišanje, nov izvedenec, informativni dokaz)

12.30–13.00 mag. Dejan SRŠE
ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI ZDRAVNIKOV
Odškodninska odgovornost zdravnikov
– Glavne značilnosti odškodninske odgovornosti zdravnikov
– Odškodninska odgovornost kot rizik, ki se lahko prenese na zavarovalnice
Zavarovanje odškodninske odgovornosti zdravnikov
– Splošno o zavarovanju odgovornosti
– Obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti zdravnikov
– Vsebina in posamezne pogodbe za zavarovanje poklicne odgovornosti zdravnikov
– Pravna razmerja pri zavarovanju poklicne odgovornosti
– Način obravnave odškodninskega zahtevka s strani zavarovalnice pri zavarovanju poklicne odgovornosti zdravnikov

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 190 € neto (231,80 € z 22-% DDV).

Prijava