deklarante in uvoznike vabimo na dvodnevni spletni seminar

KAJ PRINAŠA NOVI UVOZNI SISTEM SIAIS2


torek in sreda, 11. in 12. maj 2021, 10.00–12.00
SPLETNI SEMINAR

PREDAVATELJA

mag. Milan KUŠER in mag. Stojan BOŠTJANČIČ

 PROGRAM

V skladu s Carinskim zakonikom Unije (CZU) ter Izvedbenim sklepom KOMISIJE (EU) bo 1. 6. 2021 v Sloveniji uveden sodobnejši avtomatizirani uvozni sistem SIAIS2, ki bo nadomestil obstoječi uvozni sistem.
Spremembe sistema se bodo odražale v novem podatkovnem naboru, posodobljenih ali novih procesih dela in možnosti hitrejšega poslovanja z deklaranti tako pri običajnih kot tudi poenostavljenih deklaracijah. SIAIS2 bo v naslednji fazi omogočal tudi centralizirano carinjenje znotraj EU. Uvedba novega uvoznega sistema bo pomenila tudi konec prehodnega obdobja, ki ga je predvidela DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 za področje vlaganja uvoznih carinskih deklaracij.

Na seminarju bodo predstavljene praktične novosti in razlike, in sicer:
predstavitev razlik v podatkovnem naboru obstoječe in nove uvozne deklaracije
predstavitev novih poslovnih procesov (procesiranje poenostavljenih deklaracij, vpis v evidence, obvestilo o predložitvi, dopolnilna deklaracija, eTrgovanje, usklajevanje podatkov po prepustitvi)
uporabne informacije, dokumentacija na spletni strani FURS, podatkovni model EUCDM, smernice EUCDM, nov pravilnik o izpolnjevanju EUL
planirane aktivnosti, testiranje, roki

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 100 € neto (122 € z 22-% DDV).

Prijava