deklarante in uvoznike vabimo na spletni seminar

KAJ PRINAŠA NOVI UVOZNI SISTEM SIAIS2


četrtek, 23. september 2021, 9.00–13.15
SPLETNI SEMINAR

PREDAVATELJA

mag. Milan KUŠER in mag. Stojan BOŠTJANČIČ

 PROGRAM

V skladu s Carinskim zakonikom Unije (CZU) ter Izvedbenim sklepom KOMISIJE (EU) bo 1. oktobra 2021 v Sloveniji uveden sodobnejši avtomatizirani uvozni sistem SIAIS2, ki bo nadomestil obstoječi uvozni sistem.
Spremembe sistema se bodo odražale v novem podatkovnem naboru, posodobljenih ali novih procesih dela in možnosti hitrejšega poslovanja z deklaranti tako pri običajnih kot tudi poenostavljenih deklaracijah. SIAIS2 bo v naslednji fazi omogočal tudi centralizirano carinjenje znotraj EU. Uvedba novega uvoznega sistema bo pomenila tudi konec prehodnega obdobja, ki ga je predvidela DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 za področje vlaganja uvoznih carinskih deklaracij.

Na seminarju bodo predstavljene praktične novosti in razlike:
predstavitev razlik v podatkovnem naboru obstoječe in nove uvozne deklaracije
predstavitev novih poslovnih procesov (procesiranje poenostavljenih deklaracij, vpis v evidence, obvestilo o predložitvi, dopolnilna deklaracija, eTrgovanje, usklajevanje podatkov po prepustitvi)
uporabne informacije, dokumentacija na spletni strani FURS, podatkovni model EUCDM, smernice EUCDM, nov pravilnik o izpolnjevanju EUL
praktični primeri izpolnjenih deklaracij najbolj pogostih carinskih postopkov oz. vrst
deklaracij
planirane aktivnosti, testiranje, roki

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z 22-% DDV).

Prijava