vabimo na spletni seminar

GRADBENA ZAKONODAJA

Predstavitev predvidenih sprememb in novosti, primerjava s starim zakonom


torek, 25. maj 2021, 9.00–13.00
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

PREDAVATELJICA

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

Gradbeni zakon je v zadnji fazi sprejemanja in prinaša precejšnje spremembe. Namen seminarja je predstavitev novosti tako s pravnega kot praktičnega vidika in primerjava s starim zakonom (kaj bo urejeno strožje, kaj bo deregulirano …).

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s projektiranjem, pridobivanji dovoljenj in legalizacijami, nadzorom, izvedbo, svetovanji, nepremičninskim posredovanjem, inženiringom, ter investitorjem, lastnikom in naročnikom v javnem in zasebnem sektorju.

 PROGRAM

– novi oz. spremenjeni pojmi po GZ-1
– začasni objekti
– gradnja z gradbenim dovoljenjem in brez dovoljenja
– manjša rekonstrukcija
– eGraditev
– naloge in obveznosti investitorja
– naloge projektanta
– naloge nadzornika
– pogoji in naloge izvajalca
– vodja gradnje, vodja del
– IZS, OZS, GZS
– bistvene zahteve
– popisi, tehnične smernice, normativni dokumenti
– vgradnja materialov in proizvodov
– projektna in druga dokumentacija
– projektni natečaj
– pregled PZI
– projektni pogoji in mnenja
– gradbeno dovoljenje
– zakoličenje
– prijava začetka gradnje
– gradbišče
– dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja,
– uporabno dovoljenje
– uporabno dovoljenje po zakonu
– nadzor gradbenega inšpektorja, prekrški investitorja, projektanta, vodje projektiranja, pooblaščenega strokovnjaka, nadzornika, vodje nadzora, izvajalca, vodje gradnje, PI geodezije, posebne prepovedi, posebno hudi prekrški
– posebne prepovedi, zaznambe v zemljiški knjigi
– prehodne določbe
– legalizacije
– pridobljene pravice izvajalcev in vodij del

Udeleženci bodo prejeli gradivo s pregledno primerjavo med starim in novim Gradbenim zakonom. Po seminarju bodo imeli tudi možnost krajših individualnih posvetov.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 165 € neto (201,30 € z DDV).

Prijava