vabimo na spletni seminar

UREDBA O EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI – NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN PRIPRAVA NA PRVO POROČILO


četrtek, 16. september 2021, 10.00–11.30
SPLETNI SEMINAR

24. aprila 2021 je stopila v veljavo nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki je prinesla veliko sprememb:
obveznost plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo ne glede na količino dane embalaže letno v promet v Sloveniji za vse proizvajalce
vpis v evidenco proizvajalcev – embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga, proizvajalcev ali pridobiteljev servisne embalaže in tujih podjetij, ki dajejo embalažo na trg
samostojno izpolnjevanje obveznosti ali skupno z drugimi proizvajalci
nov način vodenja evidence
nov način poročanja

Ker se v zvezi z obveznostmi, ki jih nalaga Uredba, še vedno odpira veliko novih vprašanj, smo za vas pripravili spletni seminar, na katerem bomo pregledali najpogostejša vprašanja in nanje tudi izčrpno odgovorili.
Primeri vprašanj:
Do kdaj se lahko vpišemo v evidenco proizvajalcev? Kako in kam?
Kako voditi evidenco glede na različne vrste embalažnega materiala in različne vrste embalaže? Kako določimo material? Kako določamo težo embalaže?
Kakšne so prednosti skupnega sistema za ravnanje z odpadno embalažo v primerjavi z individualnim sistemom? Kateri sistem je primernejši za tiste, ki na trg dajejo majhne, in za tiste, ki dajejo večje količine embalaže?
Kdo je zavezanec za označevanje embalaže? Kakšna je vloga pridobitelja embalaže ali embaliranega blaga?
Ali imamo lahko sklenjeno pogodbo z DROE za embalirano blago, ki ga dajemo na slovenski trg, za embalirano blago, ki smo ga uvozili iz tujine in za odpadno embalažo, ki nastane na našem dvorišču, pa samostojno izpolnjujemo obveznosti PRO?
Kaj je razlika med embalažo, dano v promet, in odpadno embalažo, ki nastane na dvorišču podjetja?
Z DROE imamo sklenjeno pogodbo že 10 let. Ali se za nas karkoli spremeni po novi uredbi o embalaži?

Na seminarju bomo podrobno pogledali tudi postopek prvega poročanja o embalaži, dani v promet, po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži na podlagi evidence o dajanju embalaže na trg v RS za kvartal julij, avgust, september, v katerem smo dolžni voditi evidenco po novem, saj se rok oddaje poročila (30. oktober) hitro približuje.

PREDAVATELJICA

Polonca POLJANEC PERIČ, univ. dipl. inž. kemije, kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor je 17 let opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov, sedaj pa že več let v podjetju Environ strankam svetuje pri vseh vprašanjih v zvezi z okoljem, opravlja ocene stanja obratovanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja, predlaga rešitve in nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij. Stranke pripravlja na pregled inšpektorjev za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki ipd., svoje znanje pa predaja tudi na izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 50 € neto (61 € z DDV).

Prijava