vabimo na spletni seminar

KAKŠNE ZAHTEVE PRINAŠA NOVA UREDBA O EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI


ponedeljek, 24. maj 2021, 10.00–11.30
SPLETNI SEMINAR

Embalirate (pakirate) blago ali ga pod vašo blagovno znamko embalira drugo podjetje?
Uvažate embalirano blago?
Uvažate embalažo za polnjenje na prodajnem mestu?
Proizvajate embalažo za polnjenje na prodajnem mestu?
Kupujete embalirano blago preko spleta?

24. aprila 2021 je stopila v veljavo nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki je prinesla veliko sprememb:
vpis v evidenco proizvajalcev – embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga, proizvajalcev ali pridobiteljev servisne embalaže in tujih podjetij, ki dajejo embalažo na trg, do 24. 5. 2021
skupno ali samostojno izpolnjevanje obveznosti
ukinja se količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo
nov način vodenja evidence že s 1. 7. 2021
nov način poročanja že do 30. 10. 2021

Po novem so zavezanci za plačilo embalažnine vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki na slovenski trg uvažajo ali dajejo embalirano blago, ne glede na količino embalaže. Tisti proizvajalci, ki bodo dali letno na trg v Sloveniji manj kot 1.000 kg embalaže, pa bodo imeli možnost plačila stroškov za ravnanje z odpadno embalažo v pavšalnem znesku.
Proizvajalci ne plačujejo le stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ampak imajo organizacijsko obveznost s tem, da zagotavljajo predpisano ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane na ozemlju Republike Slovenije, in finančno obveznost s tem, da plačujejo predpisane stroške teh ravnanj. Te obveznosti lahko izpolnjujejo samostojno ali skupno z drugimi proizvajalci.
Vsi proizvajalci se bodo morali do 24. 5. 2021 vpisati v evidenco proizvajalcev. Na seminarju vam bomo nazorno pokazali način vpisa v evidenco proizvajalcev na ARSO.
Proizvajalci, ki bodo svoje obveznosti izpolnjevali skupaj z drugimi proizvajalci, bodo morali skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo. Seznanili vas bomo z družbami za ravnanje z odpadno embalažo. Proizvajalci, ki bodo svoje obveznosti izpolnjevali samostojno, pa se bodo morali vpisati v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo.
Na seminarju vam bomo predstavili novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži s primeri iz prakse in vas seznanili z novimi roki za izpolnjevanje obveznosti, tako da boste pravočasno opravili vse nove obveznosti.

PREDAVATELJICA

Polonca POLJANEC PERIČ, univ. dipl. inž. kemije, kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor je 17 let opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov, sedaj pa že več let v podjetju Environ strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja obratovanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve. Stranke pripravlja na pregled inšpektorjev za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki ipd., svoje znanje pa predaja tudi na izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 50 € neto (61 € z DDV).

Prijava