ravnatelje in profesorje srednjih šol vabimo na seminar

NOVA SREDNJEŠOLSKA ZAKONODAJA IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA V LUČI ODGOVORNOSTI ŠOLE, DIJAKOV IN STARŠEV


NOVI PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU ZA SREDNJE ŠOLE


četrtek, 25. oktober 2018, 9.00–12.30
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

S 1. septembrom 2018 se je začel uporabljati novi Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ul. RS, št. 30/2018).
V skladu z 11. členom novega pravilnika morajo srednje šole do 1. decembra 2018 uskladiti svoja šolska pravila z novim pravilnikom, ki šolam daje večjo avtonomijo pri določitvi internih pravil.
Na seminarju bo predavateljica mag. Nina Ana Jäger predstavila pravni pomen pravil šolskega reda, vas seznanila z vsebino in opozorila na najpogostejše napake in pomanjkljivosti pri njihovem pisanju in pripravi.

Med drugim bomo govorili o:
– namenu izrekanja vzgojnih ukrepov in zakaj se vzgojni postopek pod določenimi pogoji lahko ustavi,
– pravnih pasteh v zvezi z uporabo elektronskih naprav,
– najpogostejših napakah v postopku izrekanja vzgojnih ukrepov,
– temeljnih načelih pri izrekanju vzgojnih ukrepov, zakaj dijakom za enako kršitev lahko izrečemo različne vzgojne ukrepe,
– odgovornosti učiteljev pri izrekanju vzgojnih ukrepov,
– opravičevanju odsotnosti,
– odgovornosti mladoletnika in staršev v luči nove zakonodaje.

Se po novi zakonodaji dijaku lahko prepove prisotnost pri pouku, če moti pouk?
Se načelo postopnosti pri izrekanju vzgojnih ukrepov zares ukinja in kdaj ter v katerih primerih še velja?
Predavateljica bo odgovorila še na številna druga vprašanja iz prakse.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda.

PROGRAM

– Pravni pomen pravil šolskega reda.
– Koga zavezujejo pravila šolskega reda.
– Pomen poenotenega vzgojnega delovanja profesorjev.
– Kako in zakaj posodobiti pravila šolskega reda.
– Katere kršitve morajo biti nujno zapisane v pravilih šolskega reda (npr.: zvočno in slikovno snemanje, motenje pouka, neprimerno verbalno komuniciranje, odgovornost mladoletnika, …).
– Bistvene napake pri izrekanju vzgojnih ukrepov (napake v postopku in napačni uporabi materialnega prava).
– Temeljna načela pri izrekanju vzgojnih ukrepov.
– Namen vzgojnega delovanja šole in dolžnost sodelovanja staršev.
– Kako pisno obrazložiti vzgojne ukrepe za najtežje kršitve.
– Odgovornost mladoletnika (osebna, kazenska, prekrškovna in odškodninska). 
– Meje odgovornosti: šola, starši in dijaki.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava