vabimo na spletni seminar

SPREMEMBE IN NOVOSTI NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA


torek, 18. januar 2022, 9.00–13.00
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.

Državni zbor je 9. decembra 2021 sprejel nov gradbeni zakon, ki prinaša kar nekaj novosti in sprememb, med drugim učinkovitejše vodenje zemljiške politike ter spremembe na področju prostorskega načrtovanja.
Da pa bo zakon lahko zaživel v polni meri, bo treba sprejeti še nekaj podzakonskih aktov, zaradi česar je njegova uporaba postavljena na 1. junij 2022. Zakon sicer stopi v veljavo 31. decembra 2021.
Na seminarju vam bomo predstavili spremembe in novosti ter novi zakon primerjali s starim. Predavanje smo namenili investitorjem, projektantom, nadzornikom, izvajalcem, geodetom in svetovalnim podjetjem.

 PROGRAM

– Kakšni so spremenjeni pogoji, odgovornosti in kazenske določbe za investitorje, projektante, nadzornike, izvajalce, njihove pooblaščene strokovnjake ter vodje del.
– Obvezna dokumentacija pri graditvi in legalizacijah.
– Novosti glede gradnje brez gradbenega dovoljenja; skladišča, posegi v konstrukcijo.
– Spremembe v elektronskem poslovanju.
– Pogoji in postopek za pridobitev pogojev, mnenj in izdajo gradbenega dovoljenja.
– Spremembe pri postopku integralnega dovoljenja.
– Novosti pri pridobivanju uporabnega dovoljenja.
– Spremembe za enostanovanjske hiše glede uporabnih dovoljenj po zakonu in pridobivanje novih uporabnih dovoljenj.
– Legalizacije in ugodnosti.
– Obveznosti glede gradnje – izvajanja del.
– Zakoličenje objekta in sodelovanje nadzornika.
– Dopustne spremembe med gradnjo.
– Bistvene spremembe pri nepremičninskem sodelovanju pri nepremičninah z zaznambo v zemljiški knjigi.
– Inšpekcijski postopek gradbene in občinske inšpekcije.
– Pomembnost prehodnih rokov glede uveljavitve komunalnega prispevka in uporabe BIM.

PREDAVATELJICA

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 180 € neto (219,60 € z DDV).

Prijava