vabimo na praktično in interaktivno delavnico

KAKO POVEDATI TISTO, ČESAR SI NIHČE NE ŽELI SLIŠATI?

Umetnost podajanja negativne povratne informacije


petek, 10. maj 2019, 9.00–14.00
 Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

 Mag. Franka Bertoncelj, univerzitetna diplomirana psihologinja, magistrica psiholoških znanosti organizacijske in klinične psihologije. Je svetovalka za izobraževanje in razvoj zaposlenih, vodi seminarje, delavnice in komunikacijske treninge (vodenje, motiviranje, profesionalno poslovno komuniciranje, reševanje konfliktov, komunikacija s težavnimi sogovorniki, timsko delo, obvladovanje stresa, time management, …). Teoretična izhodišča njenega dela temeljijo na metodah transakcijske analize, vedenjsko kognitivnega pristopa in teorije izbire ter novih principih pozitivne psihologije.

Sporočanje neprijetnih informacij je za večino vodij neljubo delo. Negativen feedback o delu ali celo obnašanju sodelavca je iz zornega kota vodje obvezna naloga, ki jo mora opraviti, če želi slediti standardom pravičnosti in tako doseči visoko produktivno ekipo in zdravo klimo med sodelavci. Z vidika sodelavca pa je to sporočilo pogosto le slaba novica, s katero se velikokrat ne strinja, išče razloge in opravičila ali pa prelaga odgovornost na druge.
Vendar – ali je nujno, da je vedno tako? Ali lahko tudi manj prijetni vidiki našega sodelovanja postanejo prijetni? Kako negativno povratno informacijo povedati na način, da jo bodo sodelavci sprejeli kot priložnost za lasten razvoj, boste izvedeli na delavnici, kjer se bomo posvetili naslednjim temam in vprašanjem:

 PROGRAM

– kvaliteta dela in usposobljenost in/ali informiranost kadra;
– kakšen je naš odnos do napak, površnosti in neželenega vedenja;
– kaj se zgodi, če zaposleni nimajo povratnih informacij o svojem delu in vedenju;
– kakšne so običajne predstave vodje o podajanju povratne informacije in kaj o tem mislijo njegovi podrejeni;
– kakšno je zdravo razmerje med kritiko in pohvalo;
– za vodjo je stresno, če delo ni opravljeno tako, kot bi moralo biti;
– tehnike samoregulacije ali kako se pripraviti na sporočanje negativne povratne informacije;
– pravila podajanja povratne informacije in kdaj se lahko zalomi;
– običajne napake pri podajanju kritike in zakaj ljudje doživijo kritiko kot osebni napad;
– kako ravnati, če pohvala »pokvari«;
– kako ravnati, če kritika »ne zaleže«;
– kako povratne informacije vplivajo na učinkovitost in motivacijo v timu;
– trening komunikacijskih veščin na praktičnih primerih.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 180 € neto (219,60 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava