delodajalce, predstavnike podjetij, pravnike ter vse tiste, ki v podjetjih skrbijo za kadrovske zadeve, vabimo na seminar

TRPINČENJE NA DELOVNEM MESTU

KJE SMO, KAM GREMO IN KAKO SE ZAŠČITITI PRED ODGOVORNOSTJO IN POSLEDICAMI?


sreda, 14. junij 2017, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

PREDAVATELJICA

Alja FAKIN, univ. dipl. pravnica, ima bogate izkušnje s področja delovnega in odškodninskega prava, ki jih je pridobila v svoji 13-letni praksi. Karierno pot je začela v odvetniški pisarni sprva kot pripravnica in na koncu kot odvetnica, strankam pa je svetovala in jih zastopala predvsem v delovnih in odškodninskopravnih zadevah. Zadnjih 5 let je zaposlena v gospodarski družbi na delovnem mestu pravne svetovalke, kjer med drugim nudi pravno svetovanje in pomoč delodajalcu pri vodenju delovnopravnih zadev, družbo pa v teh zadevah po potrebi tudi zastopa pred sodišči in drugimi državnimi organi. Delovnopravna razmerja pozna tako z vidika delavca kot delodajalca, pozna in redno spremlja slovensko in evropsko sodno prakso ter pravno teorijo.

Pri svojem delu Alja Fakin opaža, da se v Sloveniji zelo na široko in precej pavšalno govori o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, tako z vidika delavca kot delodajalca. Posledica tega je slabo poznavanje, nerazumevanje ali preveč pavšalno zavedanje pravic in obveznosti, kar vodi v konflikte, stiske in ne- ali prepozno ukrepanje, zaradi česar delavci in delodajalci po nepotrebnem izgubljajo pravice, veča pa se obseg obveznosti, pogosto zlasti delodajalčevih.
Namen predavanja je seznaniti vse udeležence, ne glede na to, ali so se seminarja udeležili z vidika delavca ali delodajalca, kaj je trpinčenje (mobing) na delovnem mestu, kaj ni trpinčenje, kakšna je odgovornost storilca in delodajalca, kako se lahko podjetje (delodajalec) tej odgovornosti izogne oziroma jo prepreči ali pa vsaj omili, kaj lahko stori žrtev in ali je prenehanje delovnega razmerja nujna posledica za žrtev.
Na predavanju bo predavateljica predstavila aktualno sodno prakso slovenskih in nekaterih evropskih sodišč ter udeležence seznanila s trendi na tem področju, predvsem pa se bo potrudila informacije posredovati na način, ki bo razumljiv in uporaben v vsakdanjem življenju.
Udeležencem predlagamo, da si pripravijo vprašanja, ki jih pestijo na tem področju in na katera bi želeli odgovore oziroma bi se o njih radi pogovorili.

PROGRAM

Kaj je mobing?
Zlorabe instituta – kaj ni mobing.
Kakšna in kolikšna je odgovornost podjetja (delodajalca), višina zagroženih kazni in višina dosojenih odškodnin.
Kazenska odgovornost storilca in delodajalca.
Ukrepi delodajalca za preprečitev ali odpravo trpinčenja ter zmanjšanje ali celo izogib odgovornosti.
Ali je sprejetje splošnih aktov delodajalca obvezno, kakšna vsebina je najprimernejša?
Kaj lahko stori žrtev, da se zaščiti?
Posledice trpinčenja za žrtev, sodelavce in podjetje.
Ali je prenehanje delovnega razmerja za žrtev nujna posledica trpinčenja?
Kakšno je stanje, sodna praksa in trendi na področju preprečevanja in odpravljanja trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji in v Evropi.
Odgovori na vaša vprašanja in dileme.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava