vabimo na seminar

MALA ŠOLA IZVRŠBE 


sreda, 6. junij 2018, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Mala šola izvršbe je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri delu, a je ne uporabljate vsak dan. Če si želite pridobiti dodatno praktično znanje o postopku izvršbe in s tem več samostojnosti pri uveljavljanju svojih pravic, je Mala šola namenjena prav vam!
Na konkretnih primerih bomo pregledali obsežna osnovna pravila postopka, nekaj sodne prakse, ki vam bo vodilo, kako poslovati v konkretnih primerih, predavateljica pa vas bo opozorila tudi na pomembnejše spremembe zadnje novele zakona – ZIZ-L.
Obsežno gradivo vam bo v pomoč, ko se boste s postopkom in novostmi pri svojem delu srečevali sami.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in skoraj tri leta na specializiranem Stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.

 PROGRAM

1. Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova:
– kakšne so osnovne razlike med obema vrstama postopka in zakaj jih moramo poznati;
– kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine, je dolžnost opominjanja obveza upnika in kako pravilno reklamiramo račun; kdaj je čas za vložitev predloga za izvršbo in kako do informacij o dolžnikovem premoženju; kaj se dogaja pred vložitvijo izvršbe na podlagi izvršilnega naslova, kako je v tem primeru z opominjanjem dolžnika in kako pravilno oblikujete predlog za izvršbo;
– vsebina predloga za izvršbo in spremembe, ki jih v ta del postopka prinaša ZIZ-L;
– pravila o vročanju sklepa o izvršbi, komu se vroča pri izvršbi, dovoljeni na podlagi verodostojne listine, in komu pri izvršilnem naslovu, ter kdaj; kako se pravilno izračuna rok za vložitev pravnega sredstva; kaj je razlika med pravnomočnostjo in izvršljivostjo;
– realizacija sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova, kje in zakaj je med postopkoma razlika; realizacija izvršbe pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, kaj pomeni rubež in kaj prenos dolžnikovih sredstev; spremembe ZIZ-L;
– pravna sredstva zoper sklep o izvršbi, najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine (dolg je zastaral, nisem pravi dolžnik, končan je bil postopek osebnega stečaja, dolg sem poravnal, …) in izvršilnega naslova. Zakaj so v tem razlike med postopkoma; položaj upnika in dolžnika v primeru vloženega ugovora zoper sklep o izvršbi.


 2. Izvršilna sredstva v postopku izvršbe
Izvršilno sredstvo v postopku izvršbe pomeni izbiro dolžnikovega premoženja, iz katerega upnik želi poplačati svojo terjatev. Do spremembe zakona je bila odločitev v rokah upnika, z novelo se pravila postopka spreminjajo. Pregledali bomo pravila, ki veljajo pri najpogosteje izbranih izvršilnih sredstvih (izvršba na nepremičnine, izvršba na dolžnikove prihodke, denarna sredstva pri OPP in rubež premičnih stvari dolžnika). Kako upnik izbere pravo sredstvo izvršbe, kdaj in kako se izbrano sredstvo lahko spremeni, kakšne so novosti, ki jih je prinesla novela pri posameznih sredstvih izvršbe, ki jih morajo stranke poznati.

Zaseg dolžnikove plače in denarnih sredstev na dolžnikovem transakcijskem računu:
– kako upnik najde podatke o dolžnikovi zaposlitvi ali računu;
– kdaj se lahko realizira sklep o izvršbi pred pravnomočnostjo, na kaj mora biti pozoren upnik in dolžnik, spremembe pravil o prilaganju izvršilnega naslova k predlogu za izvršbo;
– kako mora ravnati delodajalec, ko prejeme sklep o izvršbi, odgovornost delodajalca za napake pri realizaciji sklepa o izvršbi, kako se jim delodajalec lahko izogne, pravna sredstva delodajalca v postopku izvršbe;
– pregled prejemkov in pravil, ki urejajo prejemke, izvzete iz izvršbe (101. člen ZIZ), in posebnosti glede prejemkov, katerih zaseg je v izvršbi omejen (102. člen ZIZ). Kratek pregled sodne prakse glede teh zneskov, ki pomaga pri razumevanju pravil 101. in 102. člena ZIZ;
– spremembe, ki jih novela ZIZ-L prinaša pri prejemkih iz 102. člena ZIZ;
– vzdrževani družinski člani, kdo so, kako ugotovimo, ali je dolžnik res dolžan koga preživljati; višina omejitve zasega dolžnikovih prejemkov zaradi dolžnosti preživljanja, kako se izračuna. Pravno sredstvo dolžnika, če delodajalec napačno izvršuje sklep o izvršbi – zahteva za odpravo nepravilnosti;
– upravno administrativna prepoved in njen položaj v izvršbi;
– vrstni red poplačila različnih sklepov v izvršilnem postopku.

Izvršba na premičnine dolžnika:
– pravila postopka s prodajo dolžnikovih premičnin in spremembe, ki jih prinaša ZIZ-L;
– izbira izvršitelja in poznavanje pravil o delu izvršitelja, najpogostejše težave upnikov, povezane z delom izvršitelja, obračun stroškov za delo izvršitelja in nova pravila, ki jih prinaša ZIZ-L;
– predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe (79. člen ZIZ);
– seznam dolžnikovega premoženja (31. člen ZIZ), informativni seznam dolžnikovega premoženja in novosti, ki jih v tem delu prinaša ZIZ-L, ter stroški, ki nastanejo upniku;
– dopustnost ugovora tretjega v primeru rubeža premičnine, ki ni last dolžnika; kdo lahko vloži ugovor tretjega in spremembe, ki jih prinaša ZIZ-L;
– odlog izvršbe in možnost obročnega odplačevanja dolga pri izvršitelju;
– neuspešen in neizveden rubež, kot to določa ZIZ-L; kaj mora vedeti upnik, da bo lahko ustrezno zavaroval svoj položaj, brez nepotrebnih dodatnih stroškov;
– prodaja premičnin v postopku izvršbe, načini in pravila;
– spletni iskalnik in spletna javna dražba;

 Izvršba na nepremičnine dolžnika:
– pravila postopka s prodajo dolžnikove nepremičnine, zakaj je ta postopek najbolj uspešen;
– možnost dolžnika, da predlaga izvršbo z drugim sredstvom ali na drugo nepremičnino; kaj v tem delu prinaša ZIZ-L in kaj spremembe pomenijo za upnika; možnost sodišča, da samo določi drugo sredstvo izvršbe za poplačilo upnikove terjatve;
– nova pravila o odlogu izvršbe pri prodaji dolžnikove nepremičnine, ki jih prinaša ZIZ-L; položaj upnika in dolžnika po novih pravilih;
– umik predloga za izvršbo s soglasjem dolžnika in posledice za upnika po noveli ZIZ-L;
– ponovna ugotovitev vrednosti nepremičnine;
– način prodaje nepremičnine v izvršbi, na kaj mora paziti kupec nepremičnine;
– deložacija dolžnika iz prodane nepremičnine;
– objava cenitvenega poročila na spletu, spletni brskalnik, spletna javna dražba in možnost kupca, da za nakup na javni dražbi pridobi kredit – novosti, ki bodo pozitivno vplivale na tek postopka;

Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje in pregled sprememb, ki jih pri tem sredstvu uvaja novela ZIZ-L.


3. Pravna sredstva v izvršbi:
Izvršilni postopek pozna množico pravnih sredstev, ki se žal velikokrat uporabljajo za zavlačevanje postopka. Z novelo se je obseg pravnega varstva, ki ga dajejo pravna sredstva dolžniku, precej povečal. Pregledali bomo nabor pravnih sredstev v izvršbi in obsežne spremembe, ki jih v ta del prinaša ZIZ-L.
– ugovor in pritožba ter ugovor tretjega;
– ugovor po izteku roka;
– revizija v postopku izvršbe;
– razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti;
– ugovor zoper pravno nasledstvo;
– odlog in umik izvršbe;
– zahteva za odpravo nepravilnosti.


4. Čezmejna zamrznitev računov:
Kratek pregled postopka čezmejne zamrznitve računov dolžnikov.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,2 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava