računovodkinje, poslovne sekretarke in vse tiste, ki se v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov ukvarjate z izvršbo, vabimo na seminar

MALA ŠOLA IZVRŠBE ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE


petek, 25. maj 2018, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

V šoli izvršbe boste spoznali osnove izvršilnih postopkov; tistih, ki se vodijo na podlagi verodostojne listine, kot tudi tistih, kjer je podlaga izvršilni naslov. Pri vsakem delu zakona vas bomo opozorili na spremembe, ki jih prinaša zadnja novela – ZIZ-L, ki je že stopila v veljavo.
Program Šole izvršbe je prilagojen zaposlenim v šolah, vrtcih ali računovodstvih. Podrobneje se bomo seznanili s težavami, ki jih prinašajo obveznosti plačevanja različnih oblik varstva otrok. Neplačevanje položnic je velik problem, s katerim se dnevno srečuje večina vrtcev in šol v Sloveniji. Kaj storiti v primerih neplačevanja, kako se nanje ustrezno  pripraviti, kdaj je potrebna intervencija odvetnika in kako ravnati, da napake v postopku izterjave dolgov ne povečujejo.
Postopek izvršbe bomo pregledali po zaključenih sklopih, s preglednicami, ki vam bodo v pomoč tudi pri samostojnem delu.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in skoraj tri leta na specializiranem Stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.

 PROGRAM

Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
razlike med obema postopkoma in zakaj jih moramo poznati,
kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kaj pred izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
zastaranje računov,
na koga glasi račun in kdo je dolžnik v postopku,
kdaj je potrebno dolžniku poslati opomin in kakšna je njegova vsebina,
kako pravilno reklamirati račun in kaj naj upnik po reklamaciji stori,
delna reklamacija računa,
kdaj vložiti izvršbo.

Izvršba na podlagi verodostojne listine:
vsebina pogodbe, ki je podlaga za izdajo računa,
kaj so verodostojne listine,
pristojnost sodišča za vložitev predloga za izvršbo,
kdo je naslovnik računa – otrok ali starši, eden ali oba starša,
kje vložim predlog za izvršbo,
kaj je COVL in kako posluje,
najpogostejše napake pri vlaganju predlogov za izvršbo,
sodna taksa za vložitev predloga,
kako pravilno izpolnim predlog za izvršbo,
posledice izdaje sklepa o izvršbi za upnika in dolžnika.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
kaj je izvršilni naslov in kdaj je lahko podlaga za vložitev izvršbe,
kakšna je razlika med predlogom vloženim na podlagi verodostojne listine in tistim, ki je vložen na podlagi izvršilnega naslova,
kje vložim izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, koliko znaša sodna taksa in kako zgleda predlog za začetek postopka,
na kaj moram biti pri sestavi pozoren,
posledice izdaje sklepa za upnika in dolžnika.

Vročanje sklepov o izvršbi:
kako se vroča sklepe o izvršbi,
kako pravilno izračunam rok za vložitev pravnega sredstva,
kako izračunam rok za vložitev ugovora, če je sklep vročen s fikcijo,
najpogostejše napake pri računanju rokov,
kaj pomeni napačno izračunan rok za upnika in kaj za dolžnika,
sprememba naslova v postopku in posledice,
kaj lahko dolžnik stori po prejemu sklepa o izvršbi, da postopek zavleče,
ali se lahko po začetku izvršilnega postopka z dolžnikom še dogovarjam.

Najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in ugovor pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova:
dolg je zastaral,
nisem dolžnik, solidarna odgovornost staršev za plačilo obveznosti otroka,
dolg je manjši od zneska, ki ga upnik terja od mene,
obveznosti so mi bile odpuščene v postopku osebnega stečaja,
sem v postopku osebnega stečaja,
ne vem, ali moj dolg sploh obstaja,
omejitve ugovornih razlogov pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova.

 Druge vrste ugovorov:
ugovor po izteku roka,
ugovor tretjega; kdo ga lahko vloži, kakšne so posledice in kaj pomeni za upnikovo terjatev; novosti, ki jih prinaša zadnja sprememba zakona.

Izvršilna sredstva:
kaj so izvršilna sredstva,
lahko med postopkom spremenim izbrano sredstvo izvršbe, kako sestavim predlog,
na katero dolžnikovo premoženje lahko sežem v izvršbi, kaj je iz izvršbe izvzeto,
se kot dolžnik lahko izognem izvršbi na določeno premoženje.

Izvršba na dolžnikove prejemke:
kakšne omejitve veljajo pri izvršbi na dolžnikove prejemke in kdo jih lahko uveljavlja,
kdo mora paziti na pravilno izvrševanje sklepov o izvršbi? Odgovornost delodajalca pri realizaciji izvršbe,
kako se izračuna obseg zasega dolžnikove plače, če je ta zaposlen za polovični delovni čas. Kako se izračunajo omejitve na plačo, če je dolžnik zaposlen pri dveh delodajalcih, pri vsakem za polovični delovni čas, ali delodajalec lahko rubi regres, preživnino, otroške dodatke,
vzdrževani družinski člani, kdo jih določi in kateri so,
možnost upnika, da nadzoruje pravilnost zasega prejemkov svojega dolžnika,
kako je z določitvijo zneska za vzdrževane družinske člane, če sta oba starša v postopku izvršbe. Ali se v takem primeru znesek za vzdrževanega družinskega člana prizna le enemu, obema ali vsakemu pol,
dolžnik – oče dveh otrok je v postopku izvršbe. Ali lahko kot olajšavo (povečanje razpoložljivega dela plače) uveljavlja oba otroka ali vsak od staršev uveljavlja enega,
koliko mora ostati dolžniku, če preživlja mladoletnega otroka, kako je z izračunom, če preživlja enega otroka iz prejšnjega zakona in enega iz sedanjega zakona in razpoložljivi del plače ne zadošča za oba,
kdo so vzdrževani člani in kako jih dolžnik uveljavlja, kdo je dolžan kontrolirati, ali pri dolžniku še vedno obstaja dolžnost preživljanja,
kaj je administrativna prepoved, ali lahko dolžnik določi višji znesek administrativne prepovedi, kot jo določa zakon.

Izvršitelj:
kako si izberem izvršitelja in kakšni so stroški njegovega dela,
kaj moram vedeti o poslovanju izvršitelja, da se moj dolg ali terjatev med postopkom po nepotrebnem ne povečuje,
kateri predmeti so iz izvršbe izvzeti in kako se taka omejitev uveljavi,
ali izvršitelj lahko zarubi predmet, za katerega dolžnik trdi, da ni njegov,
kaj pomeni zaznamba rubeža v uradni evidenci in ali je to dovolj za prodajo dolžnikove premičnine,
rad bi obročno poravnal svoj dolg, kako naj to stori, da bodo stroški povezani s tem čim nižji,
kako izvršitelj poplača upnike, če jih je več,
kaj je deložacija in kdaj jo izvršitelj opravi,
kako dosežem, da sodišče opravo izvršbe za določen čas odloži,
zdi se mi, da izvršitelj ne rubi dovolj, kaj lahko storim,
kako poteka prodaja zarubljenih predmetov,
kdo lahko kupuje in kakšna so pravila o javnih dražbah.

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:
kdaj naj upnik seže na dolžnikovo nepremičnino,
kako je z vprašanjem nesorazmernosti med dolgom in vrednostjo nepremičnine,
koliko stane cenitev nepremičnine in kaj, če se z njo ne strinjam,
ali dolžnik lahko predlaga drugo sredstvo izvršbe namesto prodaje nepremičnine,
do kdaj lahko dolžnik prostovoljno poplača dolg in ustavi postopek javne dražbe nepremičnine.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava