računovodje, finančne svetovalce in predstavnike društev ter občinske uslužbence, ki so pri svojem delu povezani z društvi, vabimo na seminar

FINANCIRANJE DRUŠTEV S STRANI OBČIN IN SESTAVA LETNEGA POROČILA ZA DRUŠTVA 


 torek, 30. januar 2018, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana 

Društva in nevladne organizacije se financirajo iz različnih virov, pri čemer občina vsekakor predstavlja enega pomembnejših. Lokalne skupnosti so namreč zainteresirane za sofinanciranje društev in nevladnih organizacij, saj ti s svojim delovanjem povečujejo kvaliteto življenja občanov.
Prakse sofinanciranja so sicer različne, a pri vseh občinah rdečo nit predstavljajo področni predpisi, ki natančneje določajo sofinanciranje društev in drugih nepridobitnih organizacij.
Na seminarju bomo predstavili predpise, ki društva zavezujejo pri poslovanju z občinami sofinancerkami, na praktičnih primerih prikazali pripravo letnega poročila, predstavili dobro prakso in opozorili na najpogostejše napake.

 PREDAVATELJICA

Majda GOMINŠEK je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in s. p.-je ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pravnih oseb zasebnega prava.

 PROGRAM

 Zakon o društvih in Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti:
vpliv na finančno poslovanje društev,
vpliv davčne zakonodaje na poslovanje društva – kaj mora vedeti občina kot sofinancer
pridobitna in nepridobitna dejavnost društev – lastni delež.

Zakonodaja, ki vpliva na izvedbo javnega razpisa občine

Proces sofinanciranja dejavnosti in programov društev

Izdelava letnega poročila za društva 2017
računsko poročilo in obračun davka od dohodka pravnih oseb

Novosti, ki se pripravljajo na davčnem področju za leto 2018

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 120 € neto (146,40 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava