vabimo na seminar

IZDELAVA LETNEGA POROČILA 2018 in AKTUALNE NOVOSTI V LETU 2019 ZA DRUŠTVA 


 ponedeljek, 21. januar 2019
dopoldanska izvedba: 9.00−13.00
popoldanska izvedba: 16.00−20.00
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana 

 PREDAVATELJICA

Majda GOMINŠEK je ekonomistka in finančna svetovalka z več kot 30-letnimi izkušnjami. Vodi seminarje s področja računovodstva in financ, svetuje javnemu sektorju, gospodarskim družbam in društvom. Je tudi soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.

 PROGRAM

 Pravna podlaga za delovanje društva
 zakon o društvih
 prenovljen SRS za društva

Društvo z davčnega vidika
− zakon o davku od dohodka pravnih oseb
− pridobitna in nepridobitna dejavnost
− sponzorstvo in donatorstvo
− izplačila članom
− odbitni delež pri davku na dodano vrednost

Gotovinsko poslovanje
− vezana knjiga računov
− davčne blagajne

Aktualne novosti v letu 2019

Letno poročilo za leto 2018 (vsebina, roki oddajanja, …)

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 110 € neto (134,20 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava