poslovne sekretarke in sekretarje vabimo na seminar

LEPO VREME V PODJETJU

Poslovni bonton in veščine komuniciranja


petek, 22. november 2019, 9.00–14.00
 Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

 PREDAVATELJICI

 Bojana KOŠNIK ČUK, univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine. Je strokovnjakinja za bonton in poslovni protokol z dolgoletnimi izkušnjami na različnih ministrstvih in drugih državnih institucijah, svetovalka in predavateljica, direktorica podjetja Bonton, avtorica strokovnih prispevkov in knjige 24 ur poslovnega bontona.
mag. Franka BERTONCELJ, univerzitetna diplomirana psihologinja, magistrica psiholoških znanosti organizacijske in klinične psihologije. Je svetovalka za izobraževanje in razvoj zaposlenih, vodi seminarje, delavnice in komunikacijske treninge (vodenje, motiviranje, profesionalno poslovno komuniciranje, reševanje konfliktov, komunikacija s težavnimi sogovorniki, timsko delo, obvladovanje stresa, time management, …). Teoretična izhodišča njenega dela temeljijo na metodah transakcijske analize, vedenjsko kognitivnega pristopa in teorije izbire ter novih principih pozitivne psihologije.

Vse večje obremenitve na delovnem mestu, številne delovne naloge, dolg delovnik in pogosto težavni sogovorniki pripeljejo do napetih odnosov, konfliktnih situacij in stresa. V vseh teh situacijah se od poslovnih sekretark pričakuje profesionalen, vljuden in sodelovalen odnos, saj je pogosto prav od njih odvisen ugled organizacije. Zato je pomembno, da zna poslovna sekretarka tudi ob konfliktnih situacijah ohraniti profesionalno distanco.
Na seminarju bomo preigrali različne situacije poslovnega bontona in zahtevnega komuniciranja ter s pomočjo primerov in vaj poiskali praktične rešitve.

 PROGRAM

9.00–11.15, Bojana Košnik Čuk
Pravila sodobnega evropskega bontona
– Človek v razmerju do soljudi, tajnica v vrtincu poslovanja.
– Moj obraz je obraz podjetja, nekatera splošna načela.
– Formula, s katero si vedno lahko pomagamo, če smo v zadregi, dilemi.
– Čas v poslovnem svetu je dragocen – še vedno velja, da je točnost vljudnost kraljev? Kakšne zamude so še sprejemljive, kako vstopajo na sestanke zamudniki, kakšne zapovedi nam prinašajo družabni dogodki …
– Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, rokovanje …
– Kam s plašči, dežniki, odvečno prtljago gostov, strank.
– Hoja po hodnikih, vstopanje v prostore, dvigala, hoja po stopnicah.
– Kaj je dobro vedeti o komunikaciji s podrejenimi in nadrejenimi.
– Vljudno vedenje udeležencev v delovnem procesu, nekaj nasvetov glede delovnega bontona.
– Kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti, če ga polomimo.
– Neverbalno komuniciranje, govorica telesa, nasmejan ali zlovoljen obraz.
– Predstavljanje, naslavljanje, rokovanje, kdo komu prvi ponudi roko, kakšen je pravilen stisk roke.
– Kako se obraniti poljuba, če nam oseba ni najbolj všeč.
– Tikanje ali vikanje, pozdravljanje, pravica ali dolžnost.
– Nikoli več ne bomo imeli druge priložnosti, da naredimo prvi vtis.
– Imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične.
– Olikan poslovni sestanek, nekaj zlatih nasvetov.
– Kakšen je ustrezno pripravljen prostor za sestanke, srečanja.
– Pitje kave na sestankih ni družabni obred, postrežba med sestanki in srečanji.
– Upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil (koga prej pozdraviti, komu prej ponuditi roko, sedežni red in posedanje na sestankih …).
– Že spet zvoni – uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov.
– Pravilno sedenje za moškega in žensko, kam s torbico in poslovnimi torbami.
– Še nekaj zlatih pravil, za katera je dobro, da jih poznamo, če opravljamo ta zahteven poklic.
– Kaj pa medkulturne razlike, na kaj moramo biti posebej pozorni, vsebine, ki so versko in zgodovinsko pogojene.
– Poslovno in novoletno obdarovanje (izbira, izročanje, sprejemanje …).
11.15–11.45 odmor

11.45–14.00, mag. Franka Bertoncelj 
Poslovna sekretarka v centru dogajanja
– Zakaj je delo poslovnih sekretark tako pomembno.
– Kakšen naj bi bil ustrezen pristop poslovne sekretarke do sebe in drugih (nadrejenih, sodelavcev in strank).
– Kako manevrirati med zahtevami vodje/direktorja/nadrejenega in pričakovanji sodelavcev.
– Postavljanje meja in kako reči »ne« – kaj so moje prioritete.
– Kako komunicirati z nezadovoljnimi, razburjenimi in agresivnimi sogovorniki.
– Kaj, ko imam vsega dovolj – tehnike za poravnavanje s stresom za hiter tempo življenja. 
– Ustvarjanje dobre klime v pisarni.
– Poslovno oblačenje – kaj kažem in kaj želim kazati navzven.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava