vabimo na spletni seminar

LEGALIZACIJE OBJEKTOV in UPORABNA DOVOLJENJA ter ODLOČBE za OBSTOJEČE OBJEKTE

Pogoji, postopki, dokumentacija, mnenja, značilnosti posameznih dovoljenj in odločb, primeri


torek, 29. marec 2022, 12.00–15.30
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.

 PROGRAM

1. Legalizacije objektov
Dovoljenje za objekt daljšega obstoja

– potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku

– objekt daljšega obstoja

– razveljavitev dovoljenja

Odločba o legalizaciji

– zahteva

– dokumentacija za legalizacijo (izjava projektanta in pooblaščenega strokovnjaka izkazano dejansko stanje, ni očitnih napak in je objekt sposoben za uporabo)

– postopek

– potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku

– dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja

– končan objekt

– za objekt, del objekta, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti

– legalizacije spremembe namembnosti

– obrazci


2. Obstoječi objekti

Uporabno dovoljenje za obstoječi objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem
Uporabno dovoljenje za obstoječi objekt z gradbenim dovoljenjem
Uporabno dovoljenje po zakonu za obstoječe enostanovanjske stavbe
Domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1

– pogoji

– postopki

– dokumentacija

– značilnosti

– prednosti v primerjavi z uporabnim dovoljenjem


PREDAVATELJICA

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, v zaporih in na Ministrstvu za notranje zadeve, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov in so/avtorica večjega števila knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 180 € neto (219,60 € z DDV).

Prijava