vabimo na spletni seminar

GRADBENA DOVOLJENJA IN LEGALIZACIJE, PRAVNA PRAKSA

KOMUNALNI PRISPEVEK


torek, 20. april 2021, 9.00–12.45
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.

PREDAVATELJA

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je kot gradbena inženirka vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.
Janez TEKAVC je odvetnik in bivši župan. Sodeloval je v skupini za pripravo Zakona o graditvi objektov in drugih predpisov. Kot odvetnik zastopa tako investitorje kot tudi občine v sporih v zvezi s komunalnimi prispevki in gradbenimi dovoljenji, tako da bo predstavil pogled na to problematiko z ene in druge strani.

8 KORISTI ZA UDELEŽENCE:
1. Seznanili vas bomo z eno od najzahtevnejših faz v postopku graditve.
2. Odgovorili bomo na vprašanje, katere legalizacije so mogoče.
3. Spoznali boste postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.
4. Razložili bomo razlike med pogoji, soglasji in mnenji ter razliko med legalizacijami in gradbenim dovoljenjem – kaj je za lastnika bolj ugodno in kateri postopek izbrati – ter pokazali na možnosti, ki jih investitorji ne izkoristijo.
5. Opozorili bomo na obveznosti glede komunalnega prispevka.
6. Predstavili vam bomo postopek pritožbe in novo sodno prakso.
7. Seznanili se boste s predlaganimi novostmi Gradbenega zakona-1.
8. Imeli boste možnost interaktivne komunikacije s predavateljema in dobili odgovore na svoja vprašanja.

 PROGRAM

9.00–11.00 
Aleksandra VELKOVRH
– Kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje, obnove objektov;
– Obveznosti investitorja in projektanta za izdelavo podlag projektne dokumentacije DGD, obseg DGD, vsebine za izdelavo PZI;
– Projektni pogoji in mnenja, kaj je obvezno;
– Postopek gradbenega dovoljenja;
– Uporaba možnosti pridobivanja dovoljenja za del objekta;
– Primerjava s predlogom GZ-1;
– Legalizacija nelegalnih in neskladnih objektov po časovnih obdobjih.

11.15–12.45 
Janez TEKAVC
– Kdaj občina sme odmeriti komunalni prispevek;
– Kdaj se uporablja Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme;
– Kdaj skleniti pogodbo o opremljanju;
– Vsebina pogodbe o opremljanju;
– Prevzem infrastrukture;
– Pravna sredstva v zvezi s komunalnim prispevkom oziroma pogodbo o opremljanju;
– Optimizacija komunalnega prispevka.

NEKATERI POUDARKI S SEMINARJA
– Neizkoriščene možnosti glede soglasij;
– Obveznosti projektanta glede pridobitve dovoljenj;
– Obvezna kontrola investitorja nad pridobivanjem dovoljenja, če ga pridobiva druga oseba;
– Pravice stranskih udeležencev;
– Vloga občine v postopku izdaje gradbenega dovoljenja;
– Kakšna odstopanja pri gradnji so dopustna brez spremembe gradbenega dovoljenja;
– Veljavnost gradbenega dovoljenja v povezavi s Prijavo začetka gradnje;
– Ali bodo avtomatsko legalizirani objekti starejši od 20 let;
– Kaj prinaša predlog GZ-1;
– Elementi, ki vplivajo na višino komunalnega prispevka;
– Pravne poti izpodbijanja odločitve o odmeri komunalnega prispevka;
– Smiselnost sklenitve pogodbe o opremljanju;
– Kaj narediti, če pogodba o opremljanju ni sklenjena.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV).

Prijava