učitelje, vzgojitelje, specialne pedagoge, svetovalne delavce, psihologe, ravnatelje, pomočnike ravnateljev, organizatorje higienskega minimuma in vodje prehrane vabimo na interaktivni seminar

KAKO OHRANITI MOŽGANE OTROK 21. STOLETJA


 torek, 13. marec 2018, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Pandemija demence in drugih nevroloških težav, ki smo ji danes priča, je šele začetek. Eksplozija teh težav Evropo čaka, ko bodo prišle na dan posledice nekritične rabe mikrovalovnih tehnologij (mobilna telefonija in wi-fi), škodljivih dodatkov prehrani in nekaterih sodobnih življenjskih navad, ki direktno uničujejo možgane.
Otroci so v tem pogledu veliko bolj izpostavljeni kot odrasli. Že sedaj opažamo vse več motenj pozornosti, padec kognitivnih sposobnosti, težave s spominom in druge pretirane obrabe možganov.
Projekt Kako ohraniti možgane je bil ustvarjen z namenom, da preuči tveganja in ponudi konkretne rešitve, s katerimi lahko pomagamo preprečevati poškodbe oziroma jih čim bolj sanirati.
Možgani otrok so zaradi preobsežnega učnega načrta v šolah, pretiranih vodenih dejavnosti v predšolskem obdobju in prevelikih pričakovanj staršev preobremenjeni s stresnimi hormoni. Posledice se kažejo v vse večjem nemiru otrok, odkrenljivi pozornosti, znakih avtističnega spektra in simptomatiki čustvene anksioznosti otrok. Število otrok, ki brez zdravil sploh ne more vstopati v učni proces, strmo narašča. Poleg  otrok, ki motijo vzgojni in učni proces, predstavljajo največji problem otroci, ki so na videz pridni, sledijo učnim in razvojnim zahtevam, znotraj njih pa prihaja do velike količine stresnih hormonov in posledično psihosomatike. Otroci tožijo, da jih boli trebuh, glava, se slabo počutijo, v šolo in vrtec hodijo s podočnjaki …
Vse več staršev se odloča za odlog  šolanja zaradi razvojne nezrelosti otroka, da bi že s šestimi leti sledil intenzivnemu učnemu načrtu. V zadnjih letih eskalira predvsem nezrelost možganov dečkov. Njihova zmožnost sedenja pri miru, zmožnost usmerjanja pozornosti v učni proces, veščine grafomotorike ter sposobnosti opismenjevanja in matematike, kar predstavlja temelj prve triade, se iz leta v leto znižuje. Pri tem se stroka in širša javnost upravičeno sprašuje, ali je naša šola narejena za možgane deklic.
V vse to je ujet strokovni kader, ki je zavezan izpolnjevati učni načrt, pa vendar priznava, da je predpisanemu tempu zmožna slediti le petina otrok v skupini. Če dodamo še številne projekte, pritiske in zahteve staršev po dosežkih otrok, ugotovimo, da znanja, ki so podana v študijskem programu pedagoškega strokovnega kadra ter sedanje rešitve po čedalje večji individualizaciji ter diferenciaciji vzgojno učnih procesov, nikakor ne zadostujejo za poučevanje populacije otrok 21. stoletja. Pedagoški strokovni kader v praksi spoznava, da ni rešitev sedanjega stanja na strani metodike podajanja znanja, razširjanja učnih načrtov ter pristopov »vzgajanja«, saj so možgani otrok zaradi čedalje večje inhibiranosti delovanja tisti, ki ne glede na vsebino, ki jim jo podajamo, te vsebine ne sprocesirajo.
Na seminarju bo o naravnih rešitvah za možgane otrok spregovorila Sanja Lončar, Tatjana Jakovljević pa bo podala možnosti, kako ohraniti, razvijati in optimizirati njihovo delovanje.

 PREDAVATELJICI

Tatjana JAKOVLJEVIĆ, univ. dipl. prof. defektologije, razvojna terapevtka s specialnimi znanji, kot specialna pedagoginja deluje na področju zgodnje obravnave otrok s specifikami v razvoju, pri čemer vključuje načine vstopanja v otrokov razvoj z vidika nevroloških baz v soodvisnosti s primarnim socialnim okoljem; sistemsko deluje na nivoju predšolske vzgoje z namenom implementiranja najnovejših znanj nevroznanosti, ki odkrivajo osnove razvoja otrokovih možganov.
Sanja LONČARnovinarka in raziskovalka, vodja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, v okviru katerega je nastala serija priročnikov Preverjene naravne rešitve, med katerimi je tudi Kako ohraniti možgane. Že 13 let predava in ozavešča o nujnosti spremembe odnosa do zdravja in prehrane. Vodi predavanja, delavnice in seminarje za strokovno in širšo javnost v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem.

 PROGRAM

9.00–10.30  Sanja LONČAR
– Vpliv dehidracije in napačne izbire pijač na možgane otrok.
– Katera so najbolj problematična živila, ki se odražajo na kognitivnih sposobnostih otrok in kako vpeljati za otroka sprejemljive bolj zdrave različice.
– Težave zaradi pasivizacije otrok.
 Kdaj šport lahko postane dodatno tveganje za poškodbo živčevja in možganov.
– Preoblikovanje možganov po algoritmu sodobne računalniške tehnologije in modernih aplikacij.
– Poškodbe možganov, ki izhajajo iz nepravilnega ritma spanja.
 Vpliv težkih kovin in kako se jim izogniti.
 Katera živila so najbolj tvegana za možgane otrok.
 Katere naravne rešitve bi bilo smotrno uporabiti pri otrocih.
10.30–11.00 odmor

11.00–13.15  Tatjana JAKOVLJEVIĆ
Kaj se zgodi, če otrok kronološko starost za vpis v 1. razred dosega, mentalna zrelost pa ne ustreza vzgojno učnim zahtevam 1. razreda.
– Zakaj se povečuje število odlogov za vpis v 1. razred.
– Zakaj je šolski način dela bolj prilagojen možganom deklic kot dečkov.
– Posledice izvedbene ravni sedanjega učnega načrta in kurikuluma na možganih otrok.
– Posledice izpostavljenosti pretiranim popoldanskim aktivnostim.
– Posledice visoke količine stresnih hormonov v možganih otrok zaradi vplivov sodobne družbe.
– Kako sproščati stresne hormone iz živčevja današnjih otrok.
– Kaj svetovati staršem, da bodo možgani njihovih otrok postali bolj učljivi ter vzgojljivi.
– Kako preko gibanja razvijati možganske funkcije pozornosti, govora in jezika, sedenja pri miru, matematike, splošne poučenosti, sledenja navodilom, socialnih veščin.
– Kako preko gibanja optimizirati in zdraviti možgansko delovanje otrok 21. stoletja.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava