vabimo na delavnico

PRAVNI IZZIVI ZA SVETOVALNE DELAVCE V ŠOLSKEM LETU 2019/20


ponedeljek, 14. oktober 2019, 9.00–13.15
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

Dr. Nina Ana JÄGER, doktorica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda.

PROGRAM

 Delavnica temelji na reševanju aktualnih primerov iz prakse, ki so povezani z različnimi pravnimi področji in se nanašajo na različne situacije ter z njimi povezane vloge in naloge svetovalnih delavcev.

1. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
– vloga svetovalnega delavca pri zagotavljanju pravice do inkluzije in optimalnega razvoja otrok s posebnimi potrebami;
2.  DRUŽINSKOPRAVNE SITUACIJE
– starševska skrb (novi DZ): nesporazumi staršev; zasledovanje največje koristi otroka, vzgojno delovanje;
– vloga in naloge svetovalnega delavca v primeru številnih izostankov učenca/dijaka od pouka;
3. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
– kaj mora svetovalni delavec vedeti o varstvu osebnih podatkov; kdaj svetovalna služba sploh lahko obravnava otroka; katere osebne podatke se posreduje staršem in kdaj ne …;
4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
– (ne)sodelovanje s CSD-ji, razvojnimi ambulantami, starši …;
– pisanje vabil na MDT, vodenje MDT, zapisnik MDT;
– sodelovanje s sodišči (novi DZ);
– sodelovanje z odvetniki;
– svetovalni delavec v vlogi priče pred sodiščem;
5. MIRNO REŠEVANJE SPOROV
– uporabne tehnike za mirno reševanje konfliktnih situacij.

Udeleženci naj s seboj prinesejo računalnik.

Udeleženci lahko v šolskem letu 3-krat kontaktirajo dr. Nino Ano Jäger za brezplačni pravni nasvet.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času delavnice.

Prijava