vabimo na seminar

IZVRŠBA 

Izvršilni postopek

Kako se mu izogniti z uspešno izvensodno izterjavo


petek, 17. januar 2020, 9.00–13.00
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Vsi, ki nastopate na trgu, ste se že srečali z vprašanjem, ali je vložitev predloga za izvršbo za izterjavo dolga smotrna. Dolžina postopkov, stroški, čas in energija, ki jo zahtevajo, so pogosto večji, kot je na koncu izkupiček. Nekateri se zavestno odločijo, da dolgov do določene višine sploh ne terjajo, drugi izgubijo zagon nekje na sredini dolgega postopka, tretji pa po neuspešni izvršbi ugotovijo, da so šli v nič čas, usmerjen v izterjavo, delo in denar, saj na koncu ostanejo s terjatvijo, ki je zaradi stroškov neuspešnega postopka višja od tiste na začetku.
Kako naj upnik ravna, da racionalizira postopek in čas izterjave ter maksimizira njeno uspešnost, ali je rešitev vedno izvršba ali obstajajo drugi, morda boljši načini?
Vabimo vas na seminar, kjer vam bomo predstavili postopke izvensodne izterjave, njene prednosti in uspešnost pa tudi postopek sodne izvršbe. Iskali bomo  najlažje in za upnika najugodnejše poti reševanja težav z neplačniki. Osnova ostaja znanje  izvršbe, ki upniku omogoči, da v naprej predvidi različno dinamiko razmerij z dolžniki, da se na večino težav pripravi in izbira prave rešitve.
Povezali bomo veščine in načine izterjave dolgov izven in v sodnih postopkih, se učili načinov  ustreznega zavarovanja bodočih plačil in izogibanja težavam z neplačniki.

PREDAVATELJICI

Maja LAJEVEC, dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.
Natalija ZUPAN, direktorica EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o. Delovne izkušnje je pridobila na področju poslovnih financ, kreditnega tveganja ter odkupa in upravljanja terjatev. Odkar je bila leta 2006 imenovana za direktorico podjetja EOS KSI Slovenije, podjetje vztrajno raste.

 PROGRAM

9.00.–10.00 Natalija ZUPAN
PREDSODNA IZTERJAVA – IZKUŠNJE IZ PRAKSE
– Upravljanje terjatev – postavitev procesa, časovnice, pravilniki, prodajni pogoji.
– Kdo je vaša stranka – pravna oseba, potrošnik?
– Kdaj pričeti z izterjavo?
– Osebni obisk, telefonski klic, pisni opomin.
– Kako se zavarovati pred neplačilom?
– Usposabljanje za izterjavo.
– Outsourcing – da ali ne?

 10.00–13.00 Maja LAJEVEC (odmor ob 11.00)
OSNOVE IZVRŠBE, KI JIH MORAMO POZNATI
Izvršba na podlagi verodostojne listine:
– račun kot najpogostejša verodostojna listina in pravila o zastaranju računov,
– opominjanje dolžnika – obveza upnika ali ne,
– reklamacija računa – kako pravilno reklamirati neutemeljen račun ali kaj storiti v primeru neutemeljene reklamacije,
– račun kot podlaga za vložitev izvršbe in postopek elektronske izvršbe,
– najpogostejši ugovori in kaj pomenijo za tek postopka.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
– sodba kot najpogostejši izvršilni naslov in kako upnik pride do izvršilnega naslova,
– notarski zapis kot izvršilni naslov in kakšne prednosti prinese upniku v postopku izterjave dolgov,
– vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in na kaj mora biti upnik pri sestavi pozoren,
– ugovorni razlogi v postopku, ki teče na podlagi izvršilnega naslova,
– grafični pregled postopka na podlagi izvršilnega naslova in verodostojne listine, bistvene razlike in posledice za položaj dolžnika.

 Vročanje sklepov o izvršbi:
– pregled osnovnih pravil o vročanju sodnih pošiljk in izračunavanje roka za vložitev pravnega sredstva,
– vročanje s fikcijo in posebnosti pri štetju rokov ter najbolj pogoste napake pri računanju teka rokov,
– kaj pomeni napačno izračunan rok za upnika in kaj za dolžnika.

Izvršilna sredstva:
– kako upnik pride do informacije o dolžnikovem premoženju – sredstvu izvršbe,
– možnost spremembe sredstev med postopkom,  kako sestavimo tak predlog in na kaj mora biti upnik pozoren,
– na katero dolžnikovo premoženje lahko upnik seže v izvršbi,
– ali se dolžnik lahko izogne izvršbi na določeno premoženje in kako.

Izvršba na dolžnikove prejemke, na njegove premičnine in nepremičnine:
– kateri dolžnikovi prejemki so izvzeti iz zasega v izvršbi, kako je z regresom, akontacijo dohodnine, otroškimi dodatki,
– kakšne so obveznosti delodajalca, ki prejme sklep o izvršbi za svojega zaposlenega in njegova odgovornost za napake pri realizaciji,
– kakšen del plače mora dolžniku v izvršbi ostati in zakaj so omejevalna pravila,
– kako dolžnikova dolžnost do vzdrževanih družinskih članov vpliva na obseg zasega njegove plače,
– kaj je administrativna prepoved in kakšen vpliv ima na izvršbo,
– kako upnik izbere izvršitelja, kaj je njegova naloga in kakšni so njegovi stroški,
– zakaj izvršitelj določenih predmetov dolžniku ne sme rubiti, kaj v primeru, ko izvršitelj zarubi predmet, za katerega dolžnik trdi, da ni njegov,
– javna dražba, kje najdete podatke o razpisanih dražbah in kakšna so pravila, ki veljajo za nakup na javni dražbi,
– kako izvršitelj poplača upnike,
– odložitev prodaje na predlog dolžnika ali upnika,
– kdaj naj upnik seže na dolžnikovo nepremičnino,
– kakšni so stroški tega postopka – cenitev nepremičnine,
– kako teče postopek, nakup na javni dražbi in poplačilo dolga iz prodane nepremičnine,
– kje potencialni kupec najde podatke o javnih dražbah,
– do kdaj lahko dolžnik prostovoljno poplača dolg in ustavi postopek javne dražbe nepremičnine.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava