vabimo na seminar

POLETNA ŠOLA IZVRŠBE ZA NEPRAVNIKE


torek, 23. junij 2020, 9.00–13.00
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Z izvršbo se zaradi množičnosti postopkov in povezanosti z vsakdanjim življenjem ukvarja precej nepravnikov. Del postopka – postopek s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine – je zasnovan tako, da je enostaven za uporabo in namenjen najširšemu krogu uporabnikov. Preostali del izvršbe je za uporabnike zahteven. Poznavanje pravil postopka je predpogoj za uspešno izterjavo, za pravilno oceno položaja, v katerem se znajdemo, za pravočasno odločitev, kdaj potrebujemo pomoč odvetnika in na koncu za realno oceno možnosti za uspeh in racionalizacijo stroškov. Nepoznavanje pravil izvršbe pogosto pripelje do nepopravljivih napak, do nepotrebnih stroškov, ki povečujejo terjatev, in do ravnanj, ki podaljšujejo postopek.
Na postopke izvršbe je posegla tudi epidemija in v zvezi z njo sprejeta zakonodaja. Pogledali bomo, kako bodo spremembe vplivale na vaše postopke, na položaj vaših dolžnikov in posledično na vaš položaj, kot upnika.
Poletna šola izvršbe je namenjena vsem, ki se ukvarjate z izvršbo, a niste pravniki in potrebujete praktično znanje osnov postopka. Sistematično se bomo lotili pregleda pravil postopka, po jasnih, zaključenih sklopih. Pomagali si bomo s pomočjo razpredelnic, vzorcev in grafov, ki vam bodo v pomoč tudi pri samostojnem delu.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

 PROGRAM

Vpliv koronazakonodaje na položaj upnika in dolžnika in kaj ti predpisi pomenijo po koncu epidemije

Izvršba na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova:
– razlike med obema postopkoma – predlog za izvršbo, sklep o izvršbi, posledice izdanega sklepa za upnika in dolžnika in zakaj moramo te razlike poznati,
– kaj, če se naš dolžnik med izvršbo znajde v postopku osebnega stečaja,
– kako upnik išče premoženje dolžnika, na katero bo segel v izvršbi.

 Izvršba na podlagi verodostojne listine:
– kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
– pravila o zastaranju računov,
– opominjanje dolžnika, kdaj je obvezno,
– reklamacija računa, pravila in roki za reklamacijo,
– verodostojne listine,
– pristojnost sodišča za vložitev predloga za izvršbo,
– kaj je COVL in kako posluje,
– vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
– posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine za upnika in dolžnika.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
– kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
– prednosti izvršilnega naslova pred verodostojno listino,
– primernost izvršilnega naslova – pravnomočnost in izvršljivost,
– pristojnost sodišča pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova, koliko znaša sodna taksa in kako je videti predlog za začetek postopka,
– na kaj moram biti pri sestavi pozoren,
– posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova za upnika in dolžnika.

 Vročanje sklepov o izvršbi: 
– osnovna pravila o vročanju sodnih pošiljk,
– kako pravilno izračunam rok za vložitev pravnega sredstva,
– kako izračunam rok za vložitev ugovora, če je sklep vročen s fikcijo,
– najpogostejše napake pri računanju rokov,
– kaj pomeni napačno izračunan rok za upnika in kaj za dolžnika,
– sprememba naslova v postopku in posledice.

Najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in ugovor pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova:
– razlika med vsebino ugovora pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova in razlike v postopku z ugovorom,
– najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine – dolg je zastaral, nisem dolžnik, dolg je manjši od terjanega zneska, obveznosti so bile odpuščene v postopku osebnega stečaja,
– omejitve ugovornih razlogov pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova.

Druge vrste ugovorov:
– ugovor po izteku roka,
– ugovor tretjega – kdo ga lahko vloži, kakšne so posledice in kaj pomeni za upnikovo terjatev, novosti, ki jih prinaša zadnja sprememba zakona.

Izvršilna sredstva:
– kaj so izvršilna sredstva,
– sprememba izbranega sredstva med postopkom,
– vzorec predloga za spremembo sredstva izvršbe,
– na katero dolžnikovo premoženje lahko sežem v izvršbi, omejitve pri nepremičninah,
– predmeti in sredstva izvršbe,
– ali se dolžnik lahko izogne izvršbi na določeno premoženje in kako.

Izvršba na dolžnikove prejemke:
– omejitve pri izvršbi na dolžnikovo plačo – 101. in 102. člen ZIZ,
– pravilno izvrševanje sklepov o izvršbi – obveznosti in odgovornosti delodajalca,
– ali delodajalec lahko rubi regres, preživnino, otroške dodatke,
– vzdrževani družinski člani, kdo so in kdo nadzoruje, ali jih je dolžnik dolžan preživljati,
– določitev zneska za vzdrževane družinske člane, listine, s katerimi se dokazuje obveznost vzdrževanja, njihova časovna veljavnost,
– dolžnik, oče dveh otrok, je v postopku izvršbe – ali lahko kot olajšavo (povečanje razpoložljivega dela plače) uveljavlja oba otroka ali vsak od staršev uveljavlja enega,
– koliko mora ostati dolžniku, če preživlja mladoletnega otroka, kako je z izračunom, če preživlja enega otroka iz prejšnjega in enega iz sedanjega zakona in razpoložljivi del plače ne zadošča za oba,
– kaj je administrativna prepoved, ali lahko dolžnik določi višji znesek administrativne prepovedi, kot jo določa zakon.

Izvršba na dolžnikove premičnine in položaj izvršitelja v postopku:
– kdaj je treba v postopku določiti izvršitelja in kako si ga izberem,
– kakšni so stroški dela izvršitelja,
– kaj moram vedeti o poslovanju izvršitelja, da se moj dolg ali terjatev med postopkom po nepotrebnem ne povečuje,
– kateri predmeti so iz izvršbe izvzeti (79. člen ZIZ) in kako se taka omejitev uveljavi,
– kaj pomeni zaznamba rubeža v uradni evidenci,
– obročno odplačevanje dolga pri izvršitelju,
– kako izvršitelj poplača upnike, če jih je več,
– kako dosežem, da sodišče opravo izvršbe za določen čas odloži,
– zdi se mi, da izvršitelj ne rubi dovolj, kaj lahko storim,
– kako poteka prodaja zarubljenih predmetov,
– kdo lahko kupuje in kakšna so pravila o javnih dražbah.

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:
– kdaj naj upnik seže na dolžnikovo nepremičnino,
– kako je z vprašanjem nesorazmernosti med dolgom in vrednostjo nepremičnine,
– koliko stane cenitev nepremičnine – kaj, če se z njo ne strinjam,
– ali dolžnik lahko predlaga drugo sredstvo izvršbe namesto prodaje nepremičnine,
– do kdaj lahko dolžnik prostovoljno poplača dolg in ustavi postopek javne dražbe nepremičnine.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava