vabimo na spletni seminar

IZVRŠBA ZA NEPRAVNIKE

Kako reševati upniško-dolžniška razmerja pred pričetkom postopka

Osnove za uspešno vodenje izvršbe


torek, 10. november 2020, 9.00–12.15
SPLETNI SEMINAR

V večini primerov se upniško-dolžniško razmerje začne precej pred začetkom izvršbe, zato je tudi možnosti za urejanje teh razmerij izven sodnega postopka precej. Na seminarju bomo iskali najboljše poti upnika za izterjavo terjatev v postopku in izven izvršilnega postopka.
Pojasnili bomo, kaj pomeni zavarovanje upnikove terjatve, kateri so najpogostejši načini zavarovanja, kakšno prednost prinese zavarovanje upniku v primerjavi z upniki, ki zavarovanja nimajo. Če izvensodna izterjava ni uspešna, upnik začne z izvršbo. V vsakem primeru je tisti, ki pozna osnove izvršbe, v prednosti, saj lahko predvidi ravnanja dolžnika v postopku, se ustrezno pripravi na večino težav in izbere prave rešitve.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

 PROGRAM

Pred sodnim postopkom
poslovna razmerja, v katera stopamo, pravna podlaga, obveznosti in dolžnosti,
neizpolnjevanje obveznosti – pravila o opominjanju dolžnikov,
reklamacija – pravila reklamacije in kakšen vpliv ima ta na morebiten sodni postopek,
pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju pred začetkom izvršilnega postopka,
zavarovanje terjatev – izvršnica, neposredno izvršljiv notarski zapis,
zastaranje terjatev – posledice za izvršbo.

Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršba na podlagi izvršilnega naslova – osnovne razlike med postopkoma.

Izvršba na podlagi verodostojne listine:
pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
verodostojne listine,
COVL,
vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine za upnika in dolžnika,
ugovorni razlogi – pravila in sodna praksa,
posledica pravočasnega in obrazloženega ugovora. 

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
prednosti postopka na podlagi izvršilnega naslova,
primernost izvršilnega naslova – pravnomočnost in izvršljivost,
vsebina predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova za upnika in dolžnika,
ugovorni razlogi pravila in sodna praksa.

 Vročanje sklepov o izvršbi: 
– osnovna pravila o vročanju sodnih pošiljk,
računanje rokov za vložitev pravnega sredstva in najpogostejše napake.

Izvršilna sredstva:
– predmeti in sredstva izvršbe,
sprememba izbranega sredstva izvršbe med postopkom na predlog upnika, dolžnika ali po uradni dolžnosti,
predmeti, izvzeti iz izvršbe.

Izvršba na dolžnikove prejemke:
– omejitve pri izvršbi na dolžnikovo plačo – 101. in 102. člen ZIZ,
– pravilno izvrševanje sklepov o izvršbi – obveznosti in odgovornosti delodajalca,
– vzdrževani družinski člani, višina zneska za vzdrževane družinske člane, listine, s katerimi se dokazuje obveznost vzdrževanja in njihova časovna veljavnost,
administrativna prepoved.

Izvršba na dolžnikove premičnine in položaj izvršitelja v postopku:
izbira izvršitelja in njegovi stroški,
pridobitev zastavne pravice na dolžnikovi premičnini – rubež, zaznamba rubeža,
obročno odplačevanje dolga pri izvršitelju,
pravila o prodaji zarubljenih premičnin,
poplačilo upnikov,
najpogostejše težave pri poslovanju izvršiteljev.

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:
predlog za izvršbo – zaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi,
–  pravilo vrstnega reda pri poplačilu iz dolžnikove nepremičnine,
–  cenitev in načini prodaje nepremičnin,
–  zastoji v postopku.