vabimo na spletni seminar

VSE O IZVRŠBI ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE

sreda, 17. november 2021, 9.00–12.30
SPLETNI SEMINAR

Izvršba lahko teče na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova. Za uspešno vodenje postopkov je treba poznati oba. To velja tudi za vodenje postopkov zoper dolžnike, ki ne plačujejo obveznosti do šole, vrtca ali drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Stranke teh postopkov imajo določene posebnosti, razmerja, ki se urejajo, so občutljiva zato v teh primerih pri izvršbi pridejo v poštev tudi pravila drugih zakonov.
Predavanje bo enostavno, zastavljeno na praktičnih primerih, z opozorili na novosti, ki jih je prinesla novela ZIZ-M. Udeleženci bodo dobili tudi preglednice, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjem delu.
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti znanje o pravilih postopka izvršbe in iščejo odgovore na vprašanja, s katerimi se srečujejo pri delu v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, svetovalka ter avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

 PROGRAM

 Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova:
razlike med postopkoma in zakaj jih moramo poznati,
grafični prikaz obeh postopkov s praktičnimi primeri,
kako do podatkov o dolžnikovem premoženju,
kaj v primeru, če se nad dolžnikom začne postopek osebnega stečaja,
solidarna odgovornost staršev za plačilo obveznosti otroka,
vročanje sklepov in pravilno štetje rokov.

Izvršilna sredstva:
kaj so izvršilna sredstva,
sprememba izbranega sredstva med postopkom (vzorec), pravno sredstvo dolžnika,
posebnosti pri izvršbi na dolžnikov dom,
na katero dolžnikovo premoženje lahko sežem v izvršbi po izdaji sklepa o izvršbi,
zakaj so določeni predmeti izvzeti iz izvršbe, ali mora upnik poznati ta pravila ali je to dolžnost izvršitelja,
ali se kot dolžnik lahko izognem izvršbi na določeno premoženje in kako.

Izvršba na podlagi verodostojne listine:
kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
zastaranje računov,
pravila o opominjanju dolžnikov in o pravilni reklamaciji računa,
zoper katerega od staršev se lahko vodi izvršba,
vsebina predloga za izvršbo,
realizacija sklepa o izvršbi,
ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine in postopek z ugovorom.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
kaj je izvršilni naslov in kdaj je primeren za vložitev izvršbe,
posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova za upnika in dolžnika,
ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi izvršilnega naslova in postopek z ugovorom.

Izvršba na dolžnikove prejemke in njegova sredstva pri organizaciji za plačilni promet:
kakšne omejitve veljajo pri izvršbi na dolžnikove prejemke in denarna sredstva,
pravilno izvrševanje sklepov o izvršbi pri dolžnikovem delodajalcu,
odgovornost delodajalca za napake pri realizaciji sklepa o izvršbi,
zneski, izvzeti iz zasega – ali delodajalec lahko rubi regres, preživnino, otroške dodatke,
vzdrževani družinski člani, kdo so in kdo nadzoruje, ali jih je dolžnik dolžan preživljati,
možnost upnika, da nadzoruje pravilnost zasega,
administrativna prepoved,
vrstni red poplačila obveznosti, če ima dolžnik več različnih dolgov (preživnina, davčni dolg, terjatve upnikov),
predlog za odlog izvršbe.

Izvršba na dolžnikove premičnine:
izbira izvršitelja in pravila o delu izvršitelja,
predmeti, izvzeti iz izvršbe,
poplačilo upnikov iz kupnine za prodane dolžnikove predmete,
odlog premičninske izvršbe.

INFORMACIJE IN PRIJAVE
Kotizacija za udeleženca je 140 € neto (170,80 € z DDV).

Prijava