vabimo na seminar

IZVRŠBA IN OSEBNI STEČAJ

Kje se postopka srečata?


četrtek, 6. junij 2019, 9.00–13.15
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Upniki se pogosto srečajo s sledečo zgodbo: več let vodijo izvršbo proti svojemu dolžniku in ko sodišče razpiše narok za prodajo dolžnikove nepremičnine in je upnik prepričan, da ga le še nekaj mesecev loči od plačila, ki ga je čakal več let, dolžnik vloži predlog za začetek postopka osebnega stečaja. In upnik je spet na začetku.
Kaj v resnici taka sprememba postopka pomeni zanj in kaj za dolžnika? Je to način zavlačevanja postopka ali obstajajo drugi razlogi za tako odločitev dolžnika? Ima upnik kakšen vzvod, da pospeši stečajni postopek?
Postopek osebnega stečaja je po svoji naravi izvršilni postopek. Od klasične izvršbe ga loči to, da upnik v osebnem stečaju nima proste izbire, iz katerega premoženja stečajnega dolžnika se bo poplačala njegova terjatev. V osebnem stečaju, kot generalni izvršbi, se unovči celotno dolžnikovo premoženje. Postopek vodi in usmerja stečajni upravitelj.
Zakaj se dolžniki odločijo za osebni stečaj? Najpogosteje zaradi možnosti, ki jo je dal zakonodajalec vestnemu in poštenemu dolžniku – odpust obveznosti. Ta da dolžniku po uspešno prestani preizkusni dobi možnost za nov začetek, a je na drugi strani deležen precej kritik.
Na seminarju bomo našli povezave postopka izvršbe in osebnega stečaja, odgovorili na vaša vprašanja, povezana z razmerjem med obema postopkoma, o njunih razlikah, odpustu in ugovorih v postopku ter pogledali rešitve sodne prakse.
Pri osnovah postopka, razlikah med izvršbo in stečajem ter pri postopku odpusta, ki upnikom pogosto povzroča težave, si bomo pomagali s preglednimi in sistematično urejenimi razpredelnicami, ki vam bodo v pomoč tudi pri samostojnem delu.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.

 PROGRAM

1. Izvršba in osebni stečaj
– Podlaga za začetek izvršbe in za začetek stečaja – je odločitev za enega ali drugega popolnoma  prosta;
– osnove poteka obeh postopkov in razlike, ki jih moramo poznati;
– predlog za začetek izvršbe in predlog za začetek postopka osebnega stečaja – kdo je lahko predlagatelj;
– pregled razpredelnice z osnovnimi razlikami med postopkoma.

 2. Vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja v času teka izvršilnega postopka
– Posledice začetka postopka osebnega stečaja;
– posledice za že pridobljene ločitvene pravice v izvršbi;
– kdaj se izvršba lahko dokonča, čeprav se je začel postopek osebnega stečaja;
– kaj, če je izvršitelj v izvršbi že zarubil dolžnikove premičnine;
– kaj se zgodi z zarubljenimi zneski dolžnikove plače, če se je kasneje začel osebni stečaj.

3. Stečajna masa v postopku osebnega stečaja
– Premoženje dolžnika, ki sestavlja stečajno maso;
– kdo nadzoruje obseg stečajne mase in kako;
– predmeti, ki so iz stečaja izvzeti;
– prejemki, ki so iz stečaja izvzeti in tisti, na katere je mogoče seči le v omejenem obsegu;
– kako se v stečaju upošteva dolžnost dolžnika do preživljanja;
– prodaja dolžnikovih nepremičnin, načini prodaje, postopek, izpraznitev nepremičnine;
– pravila o zasegu dolžnikove plače;
– kdo v postopku osebnega stečaja nadzoruje pravilnost zasega;
– kdaj je upnik poplačan in pravila o poplačilu.

 4. Predlog za začetek postopka osebnega stečaja
– Kakšna je razlika v predlogu, če ga vlaga dolžnik ali upnik;
– predujem za stroške postopka, kdo ga plača in koliko znaša;
– ugovor dolžnika zoper sklep o začetku postopka – razlogi in postopek;
– posledice začetka postopka, če odpust ni bil predlagan ali je bil zavrnjen;
– obveznosti dolžnika v stečajnem postopku;
 omejitev dolžnikove poslovne sposobnosti.

5. Predlog za odpust obveznosti
– Predlog za odpust obveznosti – kdo ga lahko vloži, do kdaj se lahko vloži in kakšna je vsebina predloga;
– ravnanja dolžnika, ki pomenijo ovire za odpust obveznosti, kdo jih preverja, kdaj se preverjajo, kaj je o ovirah treba vedeti in kaj pravi sodna praksa;
– ravnanja dolžnika, ki pomenijo zlorabo pravice do odpusta, kdo jih lahko uveljavlja, kdaj ravnanje pomeni zlorabo pravice in kaj pravi sodna praksa;
– ugovor upnika zoper odpust, ugovor stečajnega upravitelja;
– postopek z ugovorom zoper odpust obveznosti;
– skrajšanje preizkusne dobe na predlog dolžnika;
– posledice uspešno prestanega preizkusnega obdobja – sklep o odpustu obveznosti;
– terjatve, na katere odpust nikoli ne učinkuje in tiste, ki se dolžniku odpustijo;
– vlaganje izvršb po končanem postopku odpusta, vprašanje dolgov, ki nastanejo v času trajanja odpusta;
– izpodbijanje odpusta obveznosti.

Morebitna konkretna vprašanja nam lahko pred seminarjem posredujete na naš e-naslov aletheia@aletheia-slo.com.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava