vabimo na seminar z delavnico

INŠPEKCIJSKI POSTOPEK V OBČINAH

Vpliv sprememb novega Gradbenega zakona

na delo občinskih inšpektorjev

četrtek, 10. marec 2022, 9.00–13.00
CUBO Golf, Smlednik 200, Smlednik pri Ljubljani

PREDAVATELJICA

Polona ČERNE, univ. dipl. inž. gradbeništva, z delovnimi izkušnjami tako iz gospodarstva, kjer je opravljala delo projektanta statika, kot z izkušnjami iz javne uprave na lokalni in državni ravni. Trenutno je zaposlena kot inšpektor na Inšpektoratu RS za kulturo in medije, pri čemer je pristojna za kulturno dediščino, pred tem pa je izkušnje pridobivala kot občinski in gradbeni inšpektor.

31. decembra 2021 je v veljavo stopil nov Gradbeni zakon (GZ-1), uporabljati pa se začne s 1. junijem 2022. Namen zakona se uresničuje s projektiranjem, dovoljevanjem, gradnjo, uporabo, vzdrževanjem in inšpekcijskim nadzorom.
Inšpekcijski nadzor nad gradnjo, za katero po tem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, opravljajo občinski inšpektorji. Prav tako je tudi nadzor nad gradnjo nezahtevnih objektov podeljen občinskim inšpektorjem ali skupnim občinskim inšpektorjem, ki delujejo v okviru skupne občinske uprave.

 PROGRAM

Ker se v tem zakonu tako podeljuje nove pristojnosti občinskim inšpektorjem, bomo na izobraževanju govorili predvsem o:
novi gradbeni zakonodaji, ki podeljuje še več pooblastil občinskim inšpektorjem (vzdrževanje, nezahtevni objekti, manjše rekonstrukcije),
odločanju občinskih inšpektorjev po gradbeni zakonodaji.

DELAVNICA
delavnica s primeri iz prakse,
primeri dosedanje sodne prakse (le za enostavne objekte).

Del izobraževanja bo namenjen delavnici, kjer bomo obravnavali primere iz prakse. Zato udeležence pozivamo, da nam pred seminarjem pošljejo aktualna vprašanja ali primere, s katerimi se srečujejo na terenu.


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 190 € neto (231,80 € z DDV) in vključuje gradivo in pogostitev.

Prijava