vabimo na seminar z delavnico

INŠPEKCIJSKI POSTOPEK V OBČINAH


torek, 3. december 2019, 9.00–13.00
Grand Hotel Union Business, Miklošičeva 3, Ljubljana

PREDAVATELJICA

Polona ČERNE, univ. dipl. inž. gradbeništva, z delovnimi izkušnjami tako iz gospodarstva, kjer je opravljala delo projektanta statika, kot z izkušnjami iz javne uprave na lokalni in državni ravni. Trenutno  je zaposlena kot inšpektor na Inšpektoratu RS za kulturo in medije, pri čemer je pristojna za kulturno dediščino, pred tem pa je izkušnje pridobivala kot občinski in gradbeni inšpektor.

Gradbeni zakon, ki je začel veljati s 1. 6. 2018, je določil pristojnosti tudi občinski inšpekciji.
Na izobraževanju bomo predstavili, kaj so spremembe v letu po sprejetju zakona prinesle v praksi in pogledali konkretne primere ukrepanja občinskega inšpektorja.
V drugem delu bomo na delavnici skupaj pripravili zapisnik in konkreten akt ter pregledali vse nadaljnje postopke in pojasnili postopanje občinskega inšpektorja v teh primerih.

 PROGRAM

– Odločanje občinskega inšpektorja po gradbeni zakonodaji;
– Uporaba Uredbe o vrstah objektov;
– Objekt po novi  zakonodaji (sprememba);
– Vzdrževanje objektov;
– Kdaj je objekt nevaren – postopek nadzora občinskega inšpektorja.

DELAVNICA
– Primer;
– Priprava zapisnika;
– Priprava konkretnega akta;
– Nadaljnji postopki (vpis v ZK, degradacija, uzurpacija, izvršba, …).

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava