vabimo na spletni seminar

Predstavitev sprememb Gradbenega zakona

DILEME IZVAJALCEV – KDO SO, NJIHOVE OBVEZNOSTI, PREKRŠKI


torek, 12. april 2022, 12.00–16.00
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.

 PROGRAM

1. IZVAJALEC – poudarek na prehodnem obdobju in novostih

– namen gradbenega zakona z vidika upoštevanja bistvenih zahtev – izvajalec, podizvajalec 

– SKD področje F gradbeništvo

– bistvene zahteve, na katere vplivajo izvajalci, predpisi

– pogoji za izvajalce, podizvajalce

– vodje celotne gradnje

– vodenje gradnje, nosilci obrtne dejavnosti, mojstri – pogoji v prehodnem obdobju

– vodja del – reguliran poklic

– imeniki pri IZS, OZS, GZS

– izvajalci-mojstri, ki lahko vplivajo na bistvene zahteve

– poklicne naloge po 4. čl. ZAID

– obveznosti izvajalca (pregled PZI ?, ureditev gradbišča izvajalec ali investitor odpadki odgovornost izvajalca ali investitorja)

– obveznosti vodilnega izvajalca in vodje gradnje

– prekrški, globe

– pravice izvajalcev do naročnika

– razmerje glavni izvajalec, podizvajalec 

– kodeks poklicne etike vodij del


2. INŠPEKCIJSKI NADZOR GRADBIŠČ


3. INVESTITOR 

– GZ-1, namen razmerja javnopravni zakoni – civilnopravni zakoni

– pisne pogodbe

– preglednica Procesa graditve

– obveznosti

– zakoličba

– ureditev gradbišča, označitev

– obvezna dokumentacija, ki jo na gradbišču zagotovi investitor

– dopustna manjša odstopanja od GD

– prekrški v zvezi z obveznostmi do izvajalca


4. NADZOR 

– nadzornik, 

– vodja nadzora in pooblaščeni strokovnjaki, 

– obveznosti nadzornika, vodje nadzora in PS, ki izvajajo nadzor (kako preveriti izpolnjevanje pogojev izvajalcev)

– dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja

– izjave nadzornika v PID, DZO, posebnosti za enostanovanjske stavbe 

– prekrški, globe

– odgovornosti pooblaščenih strokovnjakov – novost


5. ZAČETEK UPORABE, PREHODNA OBDOBJA, NOVOSTI

– graditev, gradnja

– objekt, nova definicija

– eGraditev, PIS

– ostalo


6. GRADNJA 

– gradnja z gradbenim dovoljenjem

– gradnja brez gradbenega dovoljenja s prijavo začetka gradnje (začasni objekti, enostavne stavbe)

– gradnja brez gradbenega dovoljenja (manjša rekonstrukcija, vzdrževala dela, VDJK)


7. UPORABNA DOVOLJENJA

– pogoji za pridobitev dovoljenja in uporabo

– s tehničnim pregledom

– brez tehničnega pregleda

– spremembe za enostanovanjske stavbe

– nova uporabna dovoljenja za obstoječe objekte


8. ODLOČBE IN LEGALIZACIJE  – izjave pooblaščenih strokovnjakov

– leto 1967

– objekt daljšega obstoja

– legalizacije


9. VPRAŠANJA IN ODGOVORI


PREDAVATELJICA

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in Ministrstvu za notranje zadeve, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 190 € neto (231,80 € z DDV).

Prijava