vabimo na spletni seminar

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI


torek, 12. oktober 2021, 9.00–13.30
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je izobraževanju dodelil 3 kreditne točke – sklop B.

PREDAVATELJICI

Margita ŽABERL, univ. dipl. biologinja, že 20 let se ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin. Je soavtorica priročnika Nova gradbena zakonodaja 2018 in avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj. Aktivno se vključuje tudi v pripravo področne zakonodaje.
Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

 PROGRAM

– Na seminarju se boste seznanili s pravili ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, ki nastanejo v procesu gradnje.
– Osnovna obveznost ravnanja z odpadki je investitorjeva, ki lahko svojo obveznost do določene mere s pogodbo prenese na izvajalca. Način ravnanja z odpadki mora biti predviden že v projektni dokumentaciji in evidentiran med samo gradnjo do pridobitve gradbenega dovoljenja.
– Dobili boste celosten pregled ustreznega ravnanja z odpadki od projektiranja, gradbenega dovoljenja, ponovne uporabe, do dokazila o zanesljivosti in uporabnega dovoljenja.
– Podrobneje se boste seznanili z ustreznimi načini ravnanja z gradbenimi odpadki (predelava, odlaganje, vnos v tla) in s posebnimi zahtevami, ki veljajo za ravnanje z zemeljskim izkopom.
– Seznanili se boste tudi z aktualnimi spremembami področne zakonodaje in zahtevami glede ravnanja z gradbenimi odpadki vse od projekta do uporabnega dovoljenja. Predstavljene bodo tudi pogoste kršitve in predpisane globe.
– Z vidika odpadkov bo predstavljena tudi izdelava projektne dokumentacije, postopek gradbenega in uporabnega dovoljenja ter pogoste napake pri tem.

SEMINAR JE NAMENJEN investitorjem, projektantom, izvajalcem gradnje, nadzornikom, občinskim in drugim javnim službam, ki delujejo na področju investicij, urejanja prostora in varstva okolja.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV).

Prijava