vabimo na spletni seminar

NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE IN REŠITVE V ZVEZI Z GRADBENIMI POGODBAMI


torek, 10. maj 2022, 9.00–11.00
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 2 kreditni točki (sklop D).

Na seminarju bomo predstavili bistvene elemente gradbene pogodbe, posebnosti posameznih klavzul (po dejanskih izmerah, na ključ …), možnosti spreminjanja in odstopov od pogodbe, sklepanja aneksov, možnih tožbenih zahtevkov zaradi odstopa od pogodbe, neizvršitve pogodbe …
Poseben poudarek bomo namenili vse pogostejšim situacijam podražitve posameznih kalkulativnih elementov in vplivu tega na pogodbene obveznosti oziroma možnosti spremembe pogodbe ali odstopa od pogodbe.
Predstavili bomo tudi primere sklepanja pogodbe na podlagi pogodb FIDIC ter odprli razpravo na temo delitve naročila na manjše sklope, s tem povezanih težav zaradi zamud ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti.
Predavatelj bo predstavil svoje izkušnje na tem področju in odgovoril na vprašanja udeležencev.

PREDAVATELJ

mag. Janez TEKAVC, kot odvetnik in soavtor Zakona o graditvi objektov že več desetletij deluje na področju graditve, upravnih postopkov, pridobivanja gradbenih dovoljenj in urejanja prostora.

 PROGRAM

Bistveni elementi gradbene pogodbe.
Posebne pogodbene klavzule (ključ, dejanske količine …).
Sprememba pogodbe (sprememba cen, višja sila …)
Odstop od pogodbe in posledice odstopa.
Tožbeni zahtevki zaradi spremembe oziroma odstopa.
Primeri FIDIC pogodb.
Razdelitev gradnje po sklopih.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 80 € neto (97,60 € z DDV).

Prijava