vabimo na spletni seminar

GRADBENA DOVOLJENJA, INTEGRALNA GRADBENA DOVOLJENJA, LEGALIZACIJA, OBJEKTI DALJŠEGA OBSTOJA, UPORABNA DOVOLJENJA, LOKACIJSKA PREVERITEV


sreda, 20. januar 2021, 9.00–13.30
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.

PREDAVATELJICI

Margita ŽABERL, univ. dipl. biologinja, že 19 let se ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin. Je članica delovne skupine za varstvo okolja na Inženirski zbornici Slovenije, kjer se aktivno vključuje v pripravo področne zakonodaje. Je soavtorica priročnika Nova gradbena zakonodaja 2018 in avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj.
Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je kot gradbena inženirka vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

S pridobivanjem dovoljenj po GZ imamo dvoletne izkušnje in tudi nekaj pravne prakse. Na seminarju bo predstavljeno, za katera dela ne potrebujemo dovoljenja, kdaj pa ga potrebujemo in kako se tega lotiti. Predstavljene bodo vrste dovoljenj, postopek gradbenega, uporabnega dovoljenja, vrste legalizacij in potrebna projektna dokumentacija. Del predavanja bo namenjen postopku pridobivanja integralnih gradbenih dovoljenj za objekte z vplivi na okolje in razjasnitvi postopkovnih in vsebinskih dilem, ki se pri tem postopku in pripravi dokumentacije zanj pojavljajo. Osvetlili bomo, kateri postopek legalizacije je najbolj učinkovit, kakšna je razlika med legalizacijami in gradbenim dovoljenjem – kaj je bolj ugodno za lastnika. 
V postopku sprejema je nov zakon GZ-1. Če danes legalizacija ni mogoča, ali bo rešitev prinesel novi zakon? Kako pa je z lokacijsko preveritvijo danes in v spremembi ZUreP-2?

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, povezanimi z graditvijo objektov; investitorjem in njihovim pooblaščencem, projektantom, nadzornikom, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim podjetjem, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

KORISTI za udeležence
– Seznanili vas bomo z eno od najzahtevnejših faz v postopku graditve.
– Pridobivanje dovoljenj po GZ in v katerih primerih se splača počakati na nov GZ-1.
– Kdaj ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.
– Odgovorili bomo na vprašanja, katere legalizacije so mogoče.
– Spoznali boste cel postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja, pa tudi postopek pritožbe in novo sodno prakso.
– Razlike med pogoji, soglasji in mnenji.
– Spoznali boste postopke po Gradbenem zakonu.
– Spoznali boste predlagane novosti Gradbenega zakona-1.
– Podrobneje bomo obravnavali postopek pridobitve GD z vključeno presojo vplivov na okolje.
– Razložili bomo, kdaj in kako se izvaja predhodni postopek.
– Interaktivna komunikacija s predavateljicama in odgovori na konkretna vprašanja.

 PROGRAM

– Kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje
– Katera dela se izvajajo brez dovoljenja
– Organi v postopkih dovoljevanja
– Predodločba – predlagana je ukinitev
– Gradbeno dovoljenje
– Primerjava s predlogom GZ-1
– Pogoji za začetek uporabe objekta
– Dopustna odstopanja pri gradnji
– Postopek uporabnega dovoljenja
– Uporabno dovoljenje po samem zakonu
– Uporabno dovoljenje za nelegalne in neskladne objekte
– Legalizacija nelegalnih in neskladnih objektov po časovnih obdobjih
– Legalizacija neskladne uporabe objektov
– Posledice v primeru nelegalne, neskladne gradnje in neskladne uporabe
– Presoja vplivov na okolje v postopkih gradbenega dovoljenja
– Gradbeno dovoljenje in predhodni postopek

Nekateri pooudarki s seminarja
– Namesto soglasij se uvajajo mnenja, kakšna je razlika
– Kdo nas bo informiral o pogojih za izvajanje gradnje
– Kako priglasim udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kaj, če je ne
– Usklajevanje mnenj dajalcev pred upravnim organom
– Vloga občine v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
– Ustna obravnava
– Ponovno se uvaja gradbeno dovoljenje za del objekta
– Kakšna odstopanja pri gradnji so dopustna brez spremembe gradbenega dovoljenja
– Veljavnost gradbenega dovoljenja v povezavi s Prijavo začetka gradnje
– Ali bodo avtomatsko legalizirani objekti, starejši od 20 let
– Kdaj in kako se izvaja presoja vplivov na okolje v postopkih gradbenega dovoljenja
– Kdaj in kako se izvaja predhodni postopek

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV).

Prijava