vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce v vrtcih in osnovnih šolah vabimo na delavnico

GLASBA IN GLASBENA TERAPIJA: NJUNI UČINKI NA RAZVOJ OTROK TER KOT POMOČ PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI


četrtek, 23. maj 2019, 9.00–13.00
Hotel CUBO, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Glasbena terapija je veda, ki uporablja glasbo v vseh njenih oblikah za doseganje specifičnih ciljev na področju zdravja, počutja, družbeno-socialnega življenja in na ostalih področjih v življenju.
S pravilno uporabo glasbe in tehnik glasbene terapije se pri otroku predšolske in osnovnošolske starosti spodbuja razvoj veščin in sposobnosti, ki jih potrebuje za vsakodnevno delo v šoli, ustvarjanje družbene mreže z vrstniki ter razvijanje in prepoznavanje lastnih sposobnosti in talentov.
Glasbena terapija je še posebej primerna za delo z otroki, ki imajo težave ali primanjkljaje na področju govora, branja, pisanja, komunikacije, izražanja, pomnjenja, pozornosti, koncentracije, ustvarjanja, motorike itd.
Na delavnici boste spoznali osnove glasbene terapije ter kako lahko glasba vpliva na celostni razvoj otroka, s poudarkom na razvoju govora, pozornosti in motorike.
Praktične primere glasbenih aktivnosti boste lahko uporabili pri svojem delu v vrtcu, osnovni šoli in pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

PREDAVATELJICA

Taja TROBEC je prof. pozavne, akademska glasbenica ter spec. glasbene terapije. Po študiju glasbene terapije v Padovi v Italiji s svojimi glasbenimi znanji ter izkušnjami v pedagoškem delu deluje kot glasbena terapevtka predšolskih in osnovnošolskih otrok. Kot direktorica vodi zasebni zavod za glasbeno terapijo, ZUU – Zavod uporabnih umetnosti.

PROGRAM

– Širši pregled področij dela in metode glasbene terapije;
– glasba in učinki glasbe na človeka – kako deluje;
– glasbena terapija in njen vpliv na razvoj otroka;
– glasbena terapija v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah;
– glasbena terapija v praksi, izkustveni del ter simulacije primerov.

Delavnica bo obogatena tudi z lahkotnim petjem, preprostimi plesnimi koraki, igranjem na različna glasbila in aktivnostmi izkustvene narave.
Za udeležbo na delavnici ni potrebno nikakršno glasbeno predznanje!

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 140 € neto (170,80 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava