POMEMBNE INFORMACIJE!

EMBALAŽA IN ODPADNA EMBALAŽA

Obveznosti zavezancev


Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Ur. L. RS št.54/21) je stopila v veljavo 24. 4. 2021 in določa obveznost vpisa v evidenco VSEH proizvajalcev embalaže ne glede na količino embalaže, ki jo dajejo na trg. Obveznosti nalaga proizvajalcem: embalerjem, pridobiteljem embaliranega blaga, proizvajalcem ali pridobiteljem servisne embalaže in tujim podjetjem, ki dajejo embalažo na trg v RS.

STE MED NJIMI?

EMBALER – embalira, pakira, polni blago v embalažo (blagovna znamka)
PRIDOBITELJ EMBALIRANEGA BLAGA – je pravna oseba, s. p., ki uvozi ali pridobi embalirano blago in ga vnese v RS za namen nadaljnje prodaje.
PRIDOBITELJ EMBALIRANEGA BLAGA ZA LASTNO UPORABO – je pravna oseba, s.p., ki kupuje blago na daljavo, neposredno od tujega podjetja izključno za lastno uporabo v okviru izvajanja lastne dejavnosti v RS.
PROIZVAJALEC EMBALAŽE je pravna oseba ali s.p., ki kot dejavnost izdeluje embalažo.
PRIDOBITELJ EMBALAŽE je pravna oseba ali s.p., ki v okviru izvajanja dejavnosti uvozi embalažo iz tretje države ali jo pridobi v državi članici in jo vnese na območje Republike Slovenije za namen nadaljnje prodaje.

OBVEZNOSTI, KI JIH NALAGA UREDBA

1. Vpis v evidenco proizvajalcev (ob registraciji podjetja ali najkasneje do 24. 5. 2021).
V evidenco proizvajalcev se morajo vpisati vse pravne osebe in vsi samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo. Vpis za tuje podjetje izvede pooblaščeni zastopnik.
Registracija in vpis v evidenco na ARSO 
Ni se treba vpisati tistim proizvajalcem, ki ste se v aplikacijo Embalaža vpisali že v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet v RS (po prej veljavni Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo).

2. Vodenje evidence o dajanju embalaže na trg (pričetek vodenja 1. 7. 2021)
Obveznosti lahko izpolnjujemo:
– skupaj z drugimi proizvajalci (DROE – družbe za ravnanje z odpadno embalažo); z eno od DROE sklenete pogodbo in jo pooblastite za izpolnjevanje obveznosti (seznam DROE)
ali
samostojno – vpišemo se v evidenco individualnih sistemov na ARSO, izdelamo načrt ravnanja z odpadno embalažo; ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, vloga za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo

3. Poročanje o dajanju embalaže na trg (4-krat letno, prvič po novem 30. 10. 2021)
Če obveznosti izpolnjujemo skupaj z drugimi proizvajalci, poročamo DROE, če obveznosti izpolnjujemo samostojno, poročamo ARSO.

KDO VSE JE ZAVEZAN ZA PLAČEVANJE STROŠKOV ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO

Zavezanci so vse pravne osebe oz. samostojni podjetniki posamezniki, registrirani na območju RS, ki UVAŽAJO ali DAJEJO NA TRG v Sloveniji embalirano blago ali embalažo, v katero se embalira blago na kraju prodaje.

Predmeti, ki so embalaža:
– škatle za slaščice,
– folija, ovita okrog škatle za zgoščenko,
– ovitki za pošiljanje katalogov in revij,
– embalaža za pošiljanje blaga po pošti (z blagom),
– podloge za pecivo, ki se prodajajo skupaj s pecivom,
– zvitki, cevi in valji, okrog katerih je navit upogljiv material (npr. plastična folija, aluminij, papir),
– cvetlični lončki, namenjeni samo za prodajo in prevoz rastlin in ne temu, da rastline v njih ostanejo celo življenjsko dobo,
– obešalniki za obleke (ki se prodajajo skupaj z oblačilom),
– škatlice za vžigalice,
– sterilne pregrade (vrečke, pladnji in materiali, potrebni za ohranjanje sterilnosti proizvoda),
– kapsule za avtomate za napitke (npr. kava, kakav, mleko), ki se ob uporabi izpraznijo,
– jeklenke za večkratno polnjenje za različne vrste plina, razen gasilni aparati.

Predmeti, ki niso embalaža:
– cvetlični lončki, v katerih rastline ostanejo celo življenjsko dobo,
– škatle/zaboji za orodje,
– čajne filter vrečke,
– voščeni ovoj za sir,
– ovitki klobas,
– obešalniki za obleke (ki se prodajajo samostojno),
– kartuše za tiskalnike,
– srajčke za gramofonske plošče (ki so naprodaj skupaj z gramofonsko ploščo),
– raztopljive vrečke za detergente,
– kovčki za jedilni pribor, kovčki za fotoaparate in tulci za zemljevide, ki so naprodaj skupaj z navedenimi izdelki in so namenjeni za njihovo shranjevanje,
– etuiji za očala in nakit, ki so naprodaj skupaj z navedenimi izdelki in so namenjeni za njihovo shranjevanje,
– škatle za prometne trikotnike, snežne verige, družabne igre in prvo pomoč, ki so naprodaj skupaj z navedenimi izdelki in so namenjene za njihovo shranjevanje.

KDAJ NASTANE PRVA OBVEZNOST

1. Ko da podjetje ali samostojni podjetnik PRVIČ V PROMET NA TRG RS izdelke v embalaži, ki bo enkrat postala odpadna embalaža.
2. KO NASTANE ODPADNA EMBALAŽA po tem, KO SE RAZPAKIRAJO izdelki iz tujine, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti tega podjetja.

PLAČEVANJE OKOLJSKIH DAJATEV OSTANE (FURS) LE NAD 15.000 TON LETNO (pod 15.000 ton: plastične nosilne vrečke, embalaža iz vinilkloridov ali drugih halogeniziranih olefinov).

Višine glob za kršitve (nevpisa, nevodenja evidence, neporočanja itd.):
pravna oseba 4.000 €, odgovorna oseba 400 €.