vabimo na spletni seminar

EMBALAŽA, DANA V PROMET

Kako jo pravilno uvažam, proizvajam in dajem v promet


četrtek, 25. marec 2021, 9.00–12.30
SPLETNI SEMINAR

Embalirate (pakirate) blago ali ga pod vašo blagovno znamko embalira drugo podjetje?
Uvažate embalirano blago?
Uvažate embalažo za polnjenje na prodajnem mestu?
Proizvajate embalažo za polnjenje na prodajnem mestu?
Kupujete embalirano blago preko spleta?

V Sloveniji velja za ravnanje z odpadno embalažo »proizvajalčeva razširjena odgovornost«, kar pomeni, da je tisti, ki da prvič na trg v Sloveniji embalirano blago, dolžen poskrbeti tudi za ravnanje z odpadno embalažo, ki bo nastala iz tega embaliranega blaga, ko jo bo končni uporabnik zavrgel (od nastanka do konca).
Trenutno velja, da so vsa podjetja, ki dajejo embalažo na trg, dolžna voditi evidenco o količini embalaže, dane v promet, in poročati. Podjetja, ki dajo v promet več kot 15 ton embalaže, pa morajo plačevati še okoljsko dajatev. Z novo Uredbo bo ta prag bistveno nižji.
Obveznosti poročanja o količini embalaže, dane v promet, morajo izpolnjevati tisti, ki:
v Slovenijo uvažajo embalirano blago,
v Sloveniji blago embalirajo/pakirajo in ga dajejo na slovenski trg,
v Sloveniji nekdo drug pod njihovo blagovno znamko embalira/pakira blago in ga daje na slovenski trg,
iz tujine uvažajo embalažo za polnjenje na prodajnih mestih – servisna embalaža,
v Sloveniji proizvajajo embalažo za polnjenje na prodajnih mestih – servisna embalaža,
kupujejo embalirano blago preko spleta.

Na seminarju vam bomo predstavili, kaj je embalaža, dana v promet, kdo je zavezanec in o kateri embalaži je treba poročati. Pojasnili vam bomo tudi, kaj nam prinaša nova Uredba ter kako naj se podjetje na obveznosti pripravi s čim manj posledicami.
Na primerih iz prakse bomo predstavili tudi obveznosti, ki jih imajo tako proizvajalci kot uporabniki.

PREDAVATELJICA

Polonca POLJANEC PERIĆ, univ. dipl. inž. kemije, kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor je 17 let opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov, sedaj pa že več let v podjetju Environ strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja obratovanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve. Stranke pripravlja na pregled inšpektorjev za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki ipd., svoje znanje pa predaja tudi na izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV).

Prijava