vabimo na spletni seminar

E-DRAŽBA

NOVELA ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU – ZIZ-M


četrtek, 27. maj 2021, 10.00–12.00
SPLETNI SEMINAR

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, svetovalka ter avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

Novela ZIZ-L je podlaga za spletno javno dražbo in nov sodoben in pregleden spletni iskalnik prodaj. Gre za pomembni in težko pričakovani novosti. Njun namen in cilj je poenostaviti, posodobiti in pospešiti izvršilne postopke.
Spletna javna dražba je novost, ki bo pomembno vplivala na hitrost, ekonomičnost, preglednost in predvsem učinkovitost izvršilnega postopka. Spletna javna dražba onemogoča pogosto grajana dogovarjanja med potencialnimi kupci, ki so vplivala na višino dosežene kupnine in s tem na položaj upnikov in dolžnikov v postopku. Podrobnejša pravila o spletni javni dražbi in novem spletnem iskalniku (93., 93.a., 181.a in 188.a člen ZIZ) določa Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnem postopku, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 195/20 23. 12. 2020 in je začel veljati 7. 1. 2021, uporablja pa se od 1. 2. 2021 dalje.
S spletnim iskalnikom se zagotavlja preglednost prodaj in lažje iskanje predmetov prodaje (nepremičnine, premičnine ali premoženjske pravice), s tem pa lažja dostopnost za kupce.
Drugi sklop spletnega seminarja predstavlja zadnja sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju, novela ZIZ-M. Pomembna je za vse, ki sodelujejo v izvršbi. Kaj je prinesla dobrega in manj dobrega za upnike, dolžnike in druge udeležence v postopku?
Spletni seminar je namenjen vsem, ki sodelujejo v izvršilnih postopkih – upnikom, dolžnikom, potencialnim kupcem, tretjim.

 PROGRAM

– Najpomembnejše spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki jih je prinesla novela ZIZ-M
– Pravila prodaje v izvršbi (do razpisa javne dražbe) z novejšo sodno prakso
– Ureditev spletne javne dražbe v ZIZ in v Pravilniku o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnem postopku

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 70 € neto (85,40 € z DDV).

Prijava