ravnatelje in ravnateljice, poslovne sekretarje in sekretarke ter vse tiste, ki se pri svojem delu srečujete s poslovno dokumentacijo, vabimo na seminar

PROBLEMATIKA UPRAVLJANJA IN ARHIVIRANJA ŠOLSKE DOKUMENTACIJE ter VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


sreda, 18. oktober 2017, 9.00–13.00
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Na seminarju bomo obnovili najpomembnejše člene Uredbe o upravnem poslovanju, ki vas zavezujejo pri vašem delu in vas opozorili na predpise, ki določajo upravljanje dokumentarnega gradiva VIZ.
Na podlagi praktičnih primerov bomo prikazali uporabo Enotnega klasifikacijskega načrta, s poudarkom na rokih hrambe ter upravljanju kadrovske dokumentacije.
V drugem delu se bomo posvetili obravnavi dopustnega in nedopustnega posredovanja osebnih podatkov zaposlenih, otrok in staršev ter posredovanja osebnih podatkov zunanjim uporabnikom.

PREDAVATELJA

doc. dr. Vladimir ŽUMER, arhivski svetnik v pokoju
mag. Urban BRULC, samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca

 PROGRAM

 9.00–11.00. doc. dr. Vladimir ŽUMER
UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE VIZ
Predpisi, ki urejajo upravljanje z dokumentarnim gradivom VIZ.
Uredba o upravnem poslovanju in najpogostejše kršitve.
Upravljanje in arhiviranje dokumentacije VIZ v papirni in digitalni obliki.
Klasificiranje, signiranje in evidentiranje zadev in dokumentov.
Praktični prikaz uporabe Enotnega klasifikacijskega načrta za VIZ.
Roki hranjenja.
Odbiranje, izločanje in uničevanje dokumentacije VIZ.
Ali potrebujemo notranja pravila in kako izberemo najprimernejšega ponudnika e hrambe?
Arhiviranje in roki hrambe kadrovske dokumentacije.
11.00–11.30 odmor

11.30–13.00 mag. Urban BRULC
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV VIZ
Primeri dopustnega in nedopustnega posredovanja osebnih podatkov oziroma dokumentov zunanjim uporabnikom (na primer CSD-jem, detektivom, odvetnikom, oblastnim organom, inšpekcijskim organom, zdravstvenim domovom).
Primeri dopustnega in nedopustnega pridobivanja in notranje izmenjave osebnih podatkov oziroma dokumentov (na primer pridobivanje zdravstvenih podatkov, pridobivanje osebnih podatkov na podlagi privolitve staršev, nedovoljeni notranji vpogledi v interne zbirke osebnih podatkov).
Primeri dopustnega in nedopustnega ravnanja z osebnimi podatki otrok in njihovih staršev (na primer videosnemanje in fotografiranje otrok, objavljanje seznamov otrok, izdelkov in fotografij otrok, razkritje lastnih osebnih podatkov staršem in mladoletnim otrokom, videonadzor prostorov).
Primeri ustreznega in neustreznega zagotavljanja fizičnega varstva papirnih in elektronskih zbirk osebnih podatkov pred izgubo, uničenjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali dostopom.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 140 € neto (170,80 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava