vodstvo in vse tiste, ki se v knjižnicah ukvarjate z upravljanjem poslovne dokumentacije, vabimo na interaktivni seminar

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE V KNJIŽNICAH  

s predstavitvijo posodobljenega Enotnega klasifikacijskega načrta in računalniške aplikacije Doksis


torek, 17. oktober 2017, 9.00–12.30
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Na seminarju vam bomo predstavili najpomembnejše člene Uredbe o upravnem poslovanju, ki vas zavezujejo pri vašem delu, in opozorili na najpogostejše napake.
Na primerih iz prakse bomo predstavili tudi uporabo posodobljenega Enotnega klasifikacijskega načrta za knjižnice.
V drugem delu seminarja bomo prikazali uporabo računalniškega programa Doksis, ki omogoča enostavno urejanje in vodenje dokumentarnega gradiva v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju.

PREDAVATELJA

doc. dr. Vladimir ŽUMER, arhivski svetnik v pokoju
Andrej KLUN, Comland d.o.o.

 PROGRAM

 9.00–12.30 (odmor ob 10.30) doc. dr. Vladimir ŽUMER in Andrej KLUN
Upravljanje in arhiviranje dokumentacije knjižnic v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju in aktualnim Enotnim klasifikacijskim načrtom za razvrščanje dokumentacije knjižnic.
Zamenjava klasičnega pisarniškega poslovanja in delovodnika z modernimi računalniškimi informacijskimi sistemi.
Predstavitev in uporaba novega Enotnega klasifikacijskega načrta za knjižnice z roki hranjenja.
Določanje številk zadev in številk dokumentov na osnovi novega klasifikacijskega načrta.
Evidentiranje zadev in dokumentov v zadevah s pomočjo računalniških aplikacij.
Vključevanje elektronske pošte in skeniranih dokumentov v informacijski sistem.
Iskanje med zadevami in dokumenti.
Arhiviranje rešenih zadev v papirni in elektronski digitalni obliki.
Praktični prikaz uporabe računalniškega programa DOKSIS.

Z udeležbo na seminarju lahko s podpisom dveletne pogodbe s podjetjem Comland d.o.o
knjižnica pridobi brezplačno uporabo Doksisa.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 110 € neto (134,20 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava