poslovne sekretarje in sekretarke ter vse tiste, ki se pri svojem delu srečujete s poslovno dokumentacijo, vabimo na seminar

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE V JAVNIH ZAVODIH

Nova Uredba o upravnem poslovanju iz leta 2018

Upravljanje in arhiviranje dokumentacije

Klasifikacijski načrt z roki hrambe

Predstavitev programa Doksis


četrtek, 19. september 2019, 9.00–13.00
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

 PREDAVATELJA

doc. dr. Vladimir ŽUMER, arhivski svetnik
Andrej KLUN, Comland d.o.o.

PROGRAM

 Na seminarju bomo izpostavili novosti, ki jih je prinesla Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 9/2018), najpogostejše kršitve ter na primerih iz prakse prikazali uporabo enotnega klasifikacijskega načrta z roki hrambe.
Predstavili bomo tudi uporabo računalniškega programa Doksis, s katerim lahko enostavno in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju vodite poslovno dokumentacijo zavoda.

9.00–11.15  doc. dr. Vladimir Žumer
– Uredba o upravnem poslovanju, novosti in najpogostejše kršitve.
– Upravljanje in arhiviranje dokumentacije v papirni in digitalni obliki.
11.15–11.45 Odmor
11.45–13.00 doc. dr. Vladimir Žumer in Andrej Klun
– Enotni klasifikacijski načrt z roki hranjenja.
– Predstavitev računalniškega programa Doksis za upravljanje in arhiviranje dokumentacije.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava