vabimo na seminar

DOHODKI IZ ZAPOSLITVE IN DOHODNINSKE AKTUALNOSTI


torek, 29. september 2020, 9.00–14.00
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Namen seminarja je pregled pravil Zakona o dohodnini in zakonodaje, ki ureja obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost, ki se uporablja pri izplačevanju dohodkov iz zaposlitve. Za pravilno davčno obravnavo teh dohodkov je pomembno tudi poznavanje področnih zakonov, kot so npr. Zakon o delovnih razmerjih (pri dohodkih iz delovnega razmerja), Zakon o gospodarskih družbah in Obligacijski zakonik (pri dohodkih, izplačanih na podlagi pogodbe o poslovodenju, prokuri, podjemni ali avtorski pogodbi), zato se bomo dotaknili tudi njihovih pravil.
Z udeležbo na seminarju bodo neizkušeni pridobili dobre osnove za nadaljnjo nadgradnjo znanja s tega področja, tisti z izkušnjami pa bodo lahko ponovili določena pravila ter jih nadgradili tudi s poznavanjem bolj pravnih tematik.

PREDAVATELJICA

Irena KAMENŠČAK je univerzitetna diplomirana pravnica z več kot 10-letnimi praktičnimi svetovalnimi izkušnjami s področja dohodnine, davčnega postopka, delovnega prava, prava socialne varnosti in gospodarskega prava. V družbi BDO Svetovanje d.o.o. je redno zaposlena od leta 2007. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnosti. Objavlja strokovne članke, predava in je soavtorica knjige Davki za managerje, ki je leta 2012 izšla pri GV založbi.

 PROGRAM

1. Na katere osnove ne smemo pozabiti:
status rezident/nerezident,
zavarovanci v obveznih socialnih zavarovanjih,
pravilo obrutenja,
definicija dohodka iz zaposlitve.
2. Dohodki iz delovnega razmerja:
plača delavca (opredelitev po ZDR-1, sestavni deli plače, podlage za obračun prispevkov za socialno varnost, priprava obračuna plače in poročanje),
obravnava prejetih bonitet fizične osebe (najem avta, nastanitve, darila, drugi potni stroški …) in dobre rešitve iz prakse,
nadomestilo plače (kdaj govorimo o nadomestilu plače, bolniške odsotnosti delavca),
del plače iz naslova uspešnosti poslovanja delodajalca in del plače iz naslova delavčeve delovne uspešnosti – razlike, delovnopravni vidik, posebnosti,
regres za letni dopust (vidik delovnopravne zakonodaje, prispevki za socialno varnost in dohodnina),
povračila stroškov delavcem.
3. Poslovodne osebe (direktorji, člani uprav) in prokuristi:
definicija poslovodnih oseb/prokuristov,
obvezna zavarovanja in prispevki za socialno varnost,
dohodninska obravnava dohodkov enih in drugih.
4. Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja:
avtorsko delo (avtorske pogodbe),
podjemne pogodbe,
pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev,
kako dokazovati, da je bilo delo opravljeno,
razmerje med stroškom podjetja in neto izplačilom fizični osebi (procenti oz. indeks oz. koeficient).
5. Vprašanja udeležencev

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 190 € neto (231,80 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava