vodje šolske prehrane in kuharje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah vabimo na interaktiven seminar

MEDICINSKO PREDPISANE DIETE IN HACCP V ŠOLSKI KUHINJI


ponedeljek, 27. junij 2022, 9.00–12.15
OŠ Vič, Abramova ulica 26, Ljubljana

Z nami bosta doc. dr. Evgen BENEDIK, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, klinični dietetik, in mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA, univ. dipl. inž. živilske tehnologije.

V prvem delu se bomo posvetili vplivu prehrane v prvih 8000 dneh življenja na preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Govorili bomo o ustreznem izvajanju medicinsko predpisanih diet, saj se z večjim omejevanjem nabora živil povečuje tveganje za pomanjkanje hranil in s tem za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.
V drugem delu bomo razložili osnove varne hrane, obvladovanje in izvajanje HACCP sistema s poudarkom na kritičnih kontrolnih točkah (KKT) in higiensko-tehničnih pogojih ter zakonodajnih zahtevah.
Ob koncu bodo udeleženci rešili še krajši test, na podlagi katerega bodo pridobili potrdilo o udeležbi in opravljenem preverjanju znanja s področja HACCP.

 PROGRAM

9.00–10.15, doc. dr. EVGEN BENEDIK

MEDICINSKO PREDPISANE DIETE

Prehrana v prvih 8000 dneh življenja – zakaj se o tem sploh pogovarjati?

 Kakšne so pasti izvajanja diet in katere so najpogostejše napake?

Na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju vseživljenjskih diet?

10.15–10.30 odmor


10.30–12.15, mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA

HACCP V KUHINJI

Ali vemo, kaj jemo?

HACCP od A do Ž in sprehod skozi kuhinjo

Pogled skozi oči inšpektorja – kaj so minimalni tehnični pogoji za delo?

Vse, kar morate vedeti, pa nočete vprašati – zakonodajni predpisi

Preverjanje znanja


 PREDAVATELJA

doc. dr. Evgen BENEDIK je univ. diplomirani inženir živilske tehnologije, ki je leta 2015 z doktorsko disertacijo “Prehrana v času nosečnosti in dojenja ter maščobno-kislinska sestava humanega mleka” doktoriral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Delno je zaposlen na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana kot klinični dietetik in delno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj klinične prehrane in dietetike. Je ustanovitelj in lastnik Inštituta za prehransko programiranje. Ima bogate izkušnje na področju prehranskega svetovanja. Je tudi aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj.
mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, ustanoviteljica in direktorica podjetja Helianth d.o.o., kjer je tudi glavna strokovna svetovalka specialistka za HACCP. Že več kot 20 let uspešno uvaja HACCP sisteme v vse živilske panoge. Obenem izvaja strokovna HACCP usposabljanja, prilagojena za vsa področja v živilski panogi, in na področju varnih živil vzpostavlja HACCP sisteme. Svoja usposabljanja HACCP je tudi digitalizirala in postavila v online obliko pod blagovno znamko HACCPmap. Trenutno dela na lastnem projektu »Digitalizacija HACCP sistema«, s katerim želi olajšati delo in vodenje HACCP sistema v podjetjih. Od leta 2010 je aktivna članica Slovenskega prehranskega društva.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 140 €. Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prijava