vabimo na seminar

POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V JAVNEM SEKTORJU 


četrtek, 8. junij 2017, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Na področju DDV velja za javni sektor precej posebnosti, ki jih bomo osvetlili na seminarju. Poseben poudarek bo na vodenju davčnih evidenc, odbijanju DDV, vključno z izračunom odbitnega deleža, opozorili pa vas bomo tudi na napake pri »prefakturiranju« ter na ostale pogoste napake pri obračunavanju DDV.
 Na seminarju boste imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s sprotnim postavljanjem vprašanj, ki vas težijo. 

PREDAVATELJICA 

Maja DOLINAR DUBOKOVIČ, univ. dipl. ekonomistka, davčna svetovalka, Movens družba za investicije d.o.o.

PROGRAM

Splošno o DDV; kaj je oproščeno, kaj obdavčeno in kaj neobdavčljivo.
Kako pravilno vodimo davčne evidence v javnih zavodih, občinah, ministrstvih.
Kdaj je bolje uporabljati odbitni delež in kdaj ločeno knjigovodstvo (praktični zgledi).
Posebnosti pri DDV, kot so »prefakturiranje«, najemnine in uporaba prostorov, gradbene storitve po 76. a členu ZDDV-1, šolski prevozi in prehrana, subvencije, povezane s ceno in prave subvencije (praktični zgledi).
Kdaj je treba izvesti samoobdavčitev pri prejemu blaga in storitev iz tujine in kdaj ne.
Pogoste napake pri odbijanju in obračunavanju DDV od obratovalnih stroškov pri najemu prostorov.
Posebnosti pri izdaji računov in katere so obvezne klavzule na računih.
Posledice prenehanja identifikacije za DDV zaradi nedoseganja praga 50.000 evrov obdavčljivega prometa (obračun DDV od zalog blaga ter popravek odbitka DDV od opreme in nepremičnin – praktični zgledi).

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava