vabimo na spletni seminar

COVID-19 ter PRAVICE in OBVEZNOSTI iz NASLOVA DELOVNEGA PRAVA


 sreda, 24. november 2021, 10.00–12.30
SPLETNI SEMINAR

 PROGRAM

1. Možnosti in obveznosti delodajalca v zvezi z delovnimi razmerji skozi prizmo epidemije in z njo povezanih predpisov.
2. Pogoj PCT (ali sta cepljenje oziroma testiranje lahko obvezna).
3. Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja.
4. Možnost urejanja obveznosti delavca v zvezi s PCT pogojem v splošnih aktih delodajalca.
5. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (v času epidemije in po tem).
6. Možnosti sankcioniranja delavcev zaradi neupoštevanja PCT pogoja.

PREDAVATELJ

Martin ŠAFAR je odvetnik, direktor in partner Odvetniške pisarne Šafar in partnerji, je tudi mediator pri Odvetniški zbornici Slovenije.
Na ljubljanski pravni fakulteti je z odliko (cum laude) diplomiral leta 2007 in se kot odvetniški pripravnik zaposlil pri odvetnici Vesni Šafar. Od statusne spremembe Odvetniške pisarne Šafar in partnerji v letu 2010 je v njej zaposlen kot odvetnik; od leta 2011 je tudi njen direktor.
Ukvarja se predvsem z delovnim pravom in je splošno priznan kot zagovornik strank v najzahtevnejših primerih; delo opravlja tudi s področja civilnega, gospodarskega, korporacijskega, insolvenčnega, kazenskega, davčnega prava, združitev in prevzemov, alternativnih metod reševanja sporov, nepremičninskega in stvarnega prava ter prava varstva osebnih podatkov. Redno svetuje največjim slovenskim in tujim družbam ter ima številne izkušnje z zastopanjem strank v sodnih in upravnih postopkih.
Redno objavlja prispevke na temo delovnega prava, in sicer tudi v publikacijah: Global Legal Insights – Employment & Labour Law, ICLG TO: EMPLOYMENT & LABOUR LAW, ICLG TO: CORPORATE IMMIGRATION, Law Business Research – The Employment Law Review, Reuters Practical law series idr.
Martin Šafar je v vodniku Chambers and Partners s področja delovnega prava uvrščen v »Band 2«.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 70 € neto (85,4 € z 22-% DDV).

Prijava